Tonen skærpes på arbejdspladserne

Last Updated on

arbejdsglæden ervækRå og langtfra hjertelig. Det er i den retning, tonen på arbejdspladserne udvikler sig ifølge ny rapport fra HK, der har et voksende antal sager, hvor medlemmer må have krisehjælp efter voldsom chikane og mobning på arbejdet. Udviklingen omfatter hele arbejdsmarkedet.

Der er et skred i sproget og en større accept af, at man i samfundet i øvrigt taler grimt til og om andre. Men vi bliver nødt til at værne om en professionel omgangstone på arbejdet. Det er ikke – og må aldrig blive – i orden at kalde en medarbejder for »en grim, dum heks«.

Der er ufatteligt mange dårlige ledere. Ikke fordi det er dårlige mennesker, men fordi de har dårlige vilkår. De er typisk valgt som ledere på grund af deres faglige dygtighed og har ikke forudsætningerne for at lede et personale.

Som gennemgående fejl i organisationer og virksomheder har man sparet mellemledere væk og erstattet dem med selvstyrende grupper uden at klæde grupperne på til at styre sig selv. Dertil kommer medarbejdere, der er sat til selv at forvalte et arbejdsområde uden øvre arbejdstid.

Arbejdsglæden er væk 

Hvis du vil gøre op med forråelsen af arbejdslivet, er det nu ikke produktivitetsforøgelse, du skal bruge som sigtepunkt…
Folk har mistet arbejdsglæden og færten af, hvorfor de er på deres arbejde, for de oplever ikke at have tid til det, de er uddannet til og er gode til. Det skaber stress, depression, irritabilitet og skrøbelighed. Man bliver nærtagende og aggressiv. Og så bliver man ude af stand til at styre konflikter på arbejdspladsen.