Test Din Praktikplads

Last Updated on

Har du fået en god introduktion til dine opgaver?

1) Jeg ved slet ikke, hvad mine opgaver er!
2) Min chef brugte fem min. på at vise mig de basale opgaver og
systemer.
3) Jeg fik en god introduktion til mine opgaver, systemer og procedurer.
4) Min chef har brugt meget tid på at sætte mig ind i mine opgaver, og jeg
får løbende hjælp, når jeg støder på udfordringer.

Hvor stor en andel af det arbejde, du udfører, er relevant for din
uddannelse?

1) Nul. Jeg laver kun ligegyldige opgaver, som jeg ikke havde behøvet at
have en videregående uddannelse for at kunne løse.
2) Størstedelen af mine opgaver er ikke særlig relevant for min
uddannelse.
3) Jeg laver både opgaver, der er relevante, og opgaver, der ikke er.
4) Langt de fleste af mine opgaver er relevante for min uddannelse og
udfordrer mig fagligt.

Har din chef forståelse for, at du udover dit praktikophold har et
deltidsjob eller studieopgaver?

1) Ifølge min chef har jeg ikke noget liv uden for mit job.
2) Jeg har fået lov til at gå kl. 14.00 om onsdagen, da jeg har undervisning
på uni.
3) Min chef er fleksibel i forhold til mine studieopgaver, og mit
praktikophold er kun 32 timer, så jeg løbende har tid til at arbejde på min
praktikrapport.
4) Min chef er meget fleksibel, og det er intet problem, at jeg både har et
deltidsjob og undervisning ved siden af mit praktikophold.

Hvor mange dage om ugen arbejder du over?

1) Alle dage. Jeg er altid den sidste, der går. Og lang tid efter, at de andre
er smuttet.
2) Et par gange om ugen. Vi har meget travlt for tiden, og min chef
forventer, at jeg bliver og hjælper til.
3) Det sker indimellem.
4) Aldrig. Vi går alle hjem omkring kl. 17.00.

Er du blevet tildelt en praktikkoordinator, som du kan komme til med
spørgsmål, udfordringer osv.?

1) Nej.
2) Nej, men jeg snakker indimellem med mine kollegaer om mine
udfordringer.
3) Ja, jeg har en praktikkoordinator, som jeg kan gå til, hvis jeg har nogle
spørgsmål.
4) Ja, jeg har en praktikkoordinator, som jeg løbende holder møder med.

Hvor mange praktikanter er I?

1) Vi er fem praktikanter. Og fem betalte medarbejdere.
2) Vi er fire praktikanter – to i hver team.
3) Vi er to praktikanter, som har hvert vores faglige område.
4) Der er kun mig.

Bliver du inviteret med til personalemøder?

1) Jeg er aldrig med til nogen møder – jeg laver kun kaffen.
2) Jeg er meget sjældent med til møder, da jeg passer telefonen imens.
3) Ja, jeg bliver ofte inviteret med, hvor jeg bliver inddraget i strategien og
ugentlige udfordringer.
4) Jeg er med til alle møder på lige fod med mine kollegaer.

Bliver dine input hørt i det daglige arbejde?

1) Aldrig, aldrig, aldrig!
2) Sjældent omkring det faglige. Til gengæld stemmer vi ligeligt om, hvilken
kage fra Lagkagehuset der skal købes til fredagskaffen.
3) Ja, mine kollegaer er gode til at lytte til mine forslag.
4) Helt bestemt. Mine kollegaer lytter til mig og inddrager mig ofte i store
beslutninger.

Vurderer du, at der er mulighed for, at du kan få et job i
virksomheden, når din praktikperiode ophører?

1) Det er ikke en vurdering, jeg ved det. Muligheden er lig nul (og som om
jeg gad!).
2) Nej, det tror jeg bestemt ikke.
3) Måske. Jeg ved, at en tidligere praktikant blev ansat som
studentermedhjælper efter praktikperioden.
4) Der er en god mulighed. Det er næsten kutyme i min praktikvirksomhed.

Kan din praktikvirksomhed undvære praktikanter?

1) Nej! Det er der alt for meget (lorte)arbejde til.
2) Nej. De andre medarbejdere ville få for travlt.
3) Praktikanterne varetager nogle vigtige opgaver, men mon ikke en anden
medarbejder kunne lave dem.
4) Det kunne de godt. Med den tid min chef lægger i at lære mig op, ville
han selv kunne lave de fleste af opgaverne.

Hvordan vurderer du i alt din praktikvirksomhed?

1) -­1000 på en skala fra 1-­5.
2) Under middel. Jeg har ikke lært noget indtil videre.
3) Over middel. Jeg lært en masse, jeg kan tage med mig videre.
4) På karakterskalaen ville jeg give dem 12,3!

Under 12 point:  😥 

Tag din jakke, og løb. Du er den uheldige indehaver af den værste
praktikplads. Nogensinde. Hvilket som helst valgfag, der har plads til flere
tilmeldinger, er bedre end dét helvede på jord.

12-­22 point:  😐 

Du har bestemt ikke stået forrest i køen, da praktikpladser blev udleveret.
Tal med din chef om det – er der mulighed for, at du kan få nogle flere
relevante arbejdsopgaver? Hvis ikke, så pak din taske, og smut.

23-­33 point:  🙂 

Du har en god praktikplads, der sørger for, at du lærer noget relevant. Sug
alt det til dig, du kan, og hold dig gode venner med dine kollegaer og chef
– måske kan du få lov til at blive der.

Over 34 point:  😀 

Du har verdens bedste praktikplads. Længere er den ikke. Gør alt, hvad du kan, for at få en fast stilling.

 

Dette indlæg blev udgivet i Agriculture Internship, Living in Denmark og tagget , , , . Bogmærk permalinket.