Tag-arkiv: Living Denmark

Rygning på arbejdspladsen

Røgfrit miljø

Alle virksomheder skal have en skriftlig rygepolitik, som skal sikre, at ingen udsættes for passiv rygning

Det er som hovedregel forbudt at ryge på arbejdspladsen for at beskytte medarbejdere mod passiv rygning. I loven er der desuden krav om, at arbejdspladsen skal have en rygepolitik.

Rygepolitik

Alle virksomheder skal have en rygepolitik. Den skal fortælle, om man må ryge på virksomheden. Hvis virksomheden tillader rygning, skal det præciseres, hvor der må ryges. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, fx på en opslagstavle, og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det vil få, hvis politikken ikke bliver overholdt. Det kan fx være en påtale.

Bud på en rygepolitik

Den letteste rygepolitik, som allerede er kendt i en række virksomheder, er at forbyde rygning totalt indendørs i arbejdstiden.

På nogle arbejdspladser er det endda helt forbudt at ryge i arbejdstiden.

Ønsker din virksomhed at give rygerne mulighed for at ryge, kunne en rygepolitik for eksempel se sådan ud:

 • Virksomheden ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning.
 • På denne virksomhed skal alle beskyttes mod passiv rygning, men rygere skal have mulighed for at ryge i arbejdstiden.
 • Derfor er det ikke tilladt at ryge indendørs, og hvor røgen i øvrigt kan genere andre. Men der er følgende undtagelser for rygeforbuddet:
 • Rygning kan være tilladt på enkeltmandsarbejdspladser, hvor arbejdet foregår i et lukket rum, og hvor kun rygeren opholder sig. Det er rygerens pligt at sikre, at lokalet udluftes godt, og at der ikke ryges umiddelbart før den aftalte rengøring af lokalet.
 • Der opstilles et antal rygekabiner på nærmere udvalgte steder. Kabinerne kan benyttes af op til to personer af gangen.   
 • Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder, der er afmærkede. Herved undgås det, at andre udsættes for røgen.
 • Rygning er tilladt udendørs på virksomhedens område.
 • Det er ikke tilladt at ryge i virksomhedens køretøjer.
 • Virksomheden stiller gratis rygetrangsbekæmpelsesmidler til rådighed i arbejdstiden og tilbyder støtte til rygestopkurser.
 • Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få tilbud om et rygestop-kursus.

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere

mistrivselMange danske ledere ved ikke, hvordan de skal gribe det an, når medarbejderne ikke trives på jobbet. En kulturændring er nødvendig…

Mavepine, hovedpine, tristhed og en irritabel tone kan forekomme, hvis en medarbejder ikke trives. Det kan sågar være, at frokosten bliver indtaget alene, og at medarbejderen bliver mere indadvendt end hidtil.

Dette er blot nogle af de mange tegn, der kan være på, at en medarbejder ikke har det godt på jobbet. Faktisk kan 60 pct. af de danske ledere godt se, når de ansatte ikke trives.

Men 70 pct. af lederne har ikke kompetencerne til at håndtere medarbejdernes mistrivsel på en ordentlig måde, viser en ny undersøgelse.

Den danske ledelseskultur lider af berøringsangst

Når noget er ubehageligt, håber mange danske ledere, at det går over af sig selv. De føler sig utrygge ved at tackle problemet – måske fordi de er bange for, at medarbejderen bryder sammen…

Første skridt mod en bedre hverdag er, at lederen ikke ignorerer problemet. Mand dig op, se din medarbejder i øjnene og søg i fællesskab med medarbejderen en løsning, der kan give arbejdsglæden tilbage, må opråbet lyde.

Mistrivsel på jobbet skal tages alvorligt, og det skal på dagsordenen i virksomhederne, så det ikke længere er et tabu at sige til sin chef, at man ikke trives.

»Chefen skal tage sig tid til at sætte sig ned og drikke en kop kaffe med medarbejderen, hvis vedkommende ikke har det godt.«

Det er en nødvendighed at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø, for i fremtiden vil endnu flere blive stressede. 78 pct. af de adspurgte ledere forventer, at hverdagen bliver mere stresset inden for de næste to år.

»Stress bliver den største udfordring i fremtiden. Derfor er der brug for en kulturændring hos lederne. De bliver nødt til at fokusere mere på forebyggelse…

»Det er enormt vigtigt, at vi forebygger den her hovedpine i stedet for bare at spise hovedpinepiller.«

Hvis folk ikke ved, hvad der forventes af dem, trives de ikke i en virksomhed. Derfor er det  meget vigtigt, at lederen i en virksomhed sætter nogle klare rammer for, hvad medarbejderens arbejdsopgaver skal være.

Lederen skal begynde med at skabe rammerne for, at medarbejderne ikke mistrives i første omgang. Det gør vedkommende ved klart at definere, hvad medarbejdernes rolle i virksomheden skal være. Hvis det for en medarbejder er uklart, hvad hans opgaver er, kan han hurtigt komme til at mistrives…

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny, dansk ferielov i kraft.

ferieMed den nye ferielov har du samme ret til ferie, som du har i dag. Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

Hvor din ferie tidligere blev optjent fra 1. januar til 31. december, bliver ferien nu optjent løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder). Med den nye ferieordning vil du – som i dag – optjene 2,08 feriedage om måneden.

Samtidighedsferie

Er du ny på arbejdsmarkedet, kan du med den nye ferieordning holde ferie tidligere (samtidighedsferie) end nu, hvor der i visse tilfælde kan gå op til 1,5 år, før du har ret til ferie med løn.

Den nye ferieordning betyder, at du kan afholde din optjente ferie fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder). Du kan altså holde ferie løbende i 16 måneder, og det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt.

Overgangsordning

Ferieloven træder i kraft 1. september 2020. I perioden fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020 vil der dog være en overgangsordning, hvor ferie der optjenes i den periode vil blive indbetalt til en fond (indefrysning af ferie).

Det betyder, at 2019 er et forkortet ferieår. Den betalte ferie eller den feriegodtgørelse som du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du bruge til at holde sommerferie i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Du kan også overføre (noget af) den betalte ferie eller den feriegodtgørelse, som du optjener fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019, til afholdelse efter den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020.

Ferie i 2019

Som udgangspunkt skal du holde ferie, som du plejer, i 2019.

Multicultural Workplace

multiWorking as intern at agri LIDA internship program involves coming into contact with cultures other than your own. Regardless of whether you have a Danish background or any other cultural background, you will meet people who have a different background than you.

Agri LIDA has students on internships in Denmark from more than 25 countries. This means that having colleagues with a different cultural background than yourself is very common.

A Danish multi-cultural workplace can be vital and exciting.

Working in an environment with people of different backgrounds, races and nationalities can be a rewarding and fulfilling professional experience. You can expand your horizons by learning different communication skills and approaches while interacting with people from around the world. However, working in a multicultural workplace does require a certain amount of tact, diplomacy and a willingness to learn, adapt and compromise.

Patience and Understanding

Working with colleagues in a multicultural environment requires a certain level of patience. People from different backgrounds often have different ways of approaching tasks and human interactions. These are neither right nor wrong, only different. Having the patience to take the time to fully understand where colleagues are coming from in different workplace scenarios can help you all work together more efficiently and effectively.

Respectful Acceptance

Cultural differences range vast and wide, from religious beliefs to cultural norms. People from diverse backgrounds bring a number of different socially-acceptable professional and personal practices into the workplace. Whether or not you agree with your colleagues, it is important to respect their differences. This means restraining yourself from commenting on things you are unfamiliar with or don’t particularly agree with and accepting your colleagues’ cultural backgrounds for what they are.

Language Use

People who don’t speak your native language might inadvertently use words or phrases that you might find inappropriate for the workplace. Give colleagues with new language skills leeway in how they use their words. If you feel a colleague inadvertently offends customers due to inexperience with certain accepted customs and practices, discuss the issue privately with your human resources representative. This person is trained to deal with these types of situations in a professional and effective manner.

Willingness to Learn

Working with people from other backgrounds exposes you to customs, cultures and practices you might never have otherwise come in contact with. A willingness to get to know your colleagues on a personal level will create a sense of goodwill in the workplace that can translate to better professional collaboration. Most people, when asked in an appropriate way, are more than happy to talk about differences between cultures. This can give you greater insight into why people think, behave and act the way they do. Be open to discussing your own background and cultural beliefs, provided these conversations don’t tread into inappropriate workplace conversation. If you are unsure about what constitutes inappropriate workplace dialogue, consult your human resources representative.

We’d be happy to welcome you!

Stress and farming

Farmer-StressedLiving and working as farmer can be very rewarding. However, farming can also be stressful. There are the everyday issues of family life, balancing budgets, planning for the future and keeping up with developments in your area of farming. The added pressures of managing a farm during difficult times like extreme climatic events, market fluctuations or natural disaster can sometimes seem overwhelming. Social isolation and working long, irregular hours can make this harder to cope with.

Keeping yourself in a fit state to enjoy the good times is very important. Keeping yourself fit to weather the difficult times is even more important. A small amount of stress can help keep us motivated. However, persistent stress can result in distress.

Different people respond differently to potentially stressful situations. Be aware of some of the common effects of stress to watch out for in yourself and others:

Watch out for warning signs like irritability, sleeplessness, appetite loss and feeling like you can’t copy anymore.

 • Poor sleep
 • Poor concentration, irritability, and anger
 • Increased drinking or smoking
 • Poor decision making, avoiding making decisions or forgetfulness
 • Changed appetite, not feeling well or nervousness
 • Feel like you are at the end of your tether

Some simple tips to help get you through tough times:

 • Eat healthy, nutritious food
 • Get adequate sleep and have a regular sleep routine
 • Keep physically active
 • Make time to get away from the farm
 • Find things to laugh about
 • Allow yourself time to do something you enjoy
 • Keep socially connected

Talk about your feelings, even if you’re used to sorting out your own problems—some things are really better being shared.

Payment for courses in Danish language.

LanguageFor students intent on completing, failure is no longer a free option…

Foreign employees and students now have to pay partially to learn Danish Introduction of partial user payment for courses in Danish language.
From 1. July 2018 all self supporting attendents to courses in Danish language including foreign employees and students have to pay DKK 2.000 per module. A Danish course will typically consist of six modules.

Please note: Danish language classes remain free providing you pass all the modules.

This new user payment scheme is a result of the passing on 4. June 2018 by the Danish parliament of the bill L 255 – amendment of the law regarding education in Danish language for adult foreigners.

Refugees and family reunification holders are not included in the user payment scheme, and they will still be able to take Danish couses for free. Au pairs are also not included as the host family already pays part of the expenses for Danish lessons under the present rules.

 

Make Friends During Your Internship Abroad

One of the biggest quarrels that some people have about living, working, studying, or interning abroad is that they won’t know anyone. This is a very common concern which you can overcome by just being more proactive.

Meet Up With Other International Interns. intern abroadMeeting up with other interns is a very good place to start when trying to make friends abroad. Check and see if there are other people interning in your company, as they may be looking to make friends also. If you’re interning through a provider like agri LIDA Internship Program it much easier to make friends.

 

Social Media Is Your Friend. MakeFriends-2This one may come as no surprise but has to be mentioned. There are so many social media outlets that you can use to help you make friends. Facebook groups are an ideal way to “e-meet” new people and schedule various social activities in your community. Meetup applications are greats tools to also use. For example, Tinder Social and Meetup are popular apps that are used worldwide and are unique alternatives to Facebook.

Take A Language Course. MakeFriends-3There are many benefits to taking a language course during your internship abroad. Firstly for obvious reasons, you get to learn a new language. But even more than that, you have the chance to take a class with other foreigners. This is a unique way to meet new people and put yourself in a better position to make friends.

 

Go Out With Your Coworkers. 148-arhusThis is an easy tip to start with if you’re struggling to make friends. When you’re a new intern with a company, don’t be surprised if your coworkers invite you to go out. Your colleagues will want you to feel welcomed and part of the team. Often times companies will have a once a week dinner or after working hours activity to boost the team morale.

Get Out Of Your Room. praktik boligGet out of your room. This one may seem so simple but it’s a major step in making friends. After a long week at your internship you may feel like watching TV all weekend, but its important to go out and be social, spending too much time in front of a screen can be a real handicap when it comes to the “social game.” Social anxiety or a feeling of homesickness may come over you during your internship abroad but the best way to get over these emotions is to get out of your room and be active.

Stay Up To Date With Local Events. nyvangWhen you’re doing an internship in a new country it’s expected that you won’t have knowledge of local venues and events in the area. So it’s beneficial for you to discover and learn about hotspots to visit. 

Mangler du din løn?

Du har som privatansat måske oplevet, at du ikke har fået udbetalt din løn i tide.

lønVi får (desværre) ofte henvendelser fra privatansatte, der ikke har fået deres løn til tiden og nogle gange er det for tredje måned i træk. Spørgsmålet er, hvad man som lønmodtager skal stille op, når arbejdsgiver gentagne gange undlader at indbetale lønnen i rette tid?

Vær pragmatisk, når du rykker for lønnen

Vi ser ofte, at den sene lønudbetaling ikke skyldes en manglende betalingsevne, men derimod banal rod i arbejdsgivers administration. Hvis du oplever, at få din løn med nogle dages forsinkelse så start med at italesætte problemstillingen overfor din chef eller HR-afdelingen. Som regel er der tale om en administrativ fejl, der betyder at lønnen kommer med nogle dages forsinkelse. Du kan med fordel tilbyde din hjælp, hvis der er noget du kan gøre så frister for indberetning af løn m.v. bliver overholdt. Derudover – og vigtigst af alt- bør du forklare, at en manglende lønudbetaling medfører personlige økonomiske vanskeligheder for dig og din familie. Ofte vil en arbejdsgiver svare med en undskyldning og en lovning på, at det aldrig sker igen, og dermed fremadrettet være fokuseret på problemet.

Lovgivningen

Hvis du derimod oplever at lønnen udebliver eller gentagne gange bliver indbetalt for sent skal du reagere. Juraen er relativt simpel: din arbejdsgiver misligholder ansættelsesforholdet, når han ikke betaler din løn! Du skal derfor straks reklamere skriftligt – altså sende et påkrav – over den manglende betaling. Ved at vente for længe risikerer du, at din passivitet bliver betragtet som et lån til arbejdsgiver. Du skal give en frist til din arbejdsgiver for, hvornår lønnen skal være indbetalt på din lønkonto. Normalt er fristen 3-5 dage. Du har som udgangspunkt ret til at hæve ansættelsesforholdet, hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler lønnen inden fristens udløb. Det er derfor vigtigt at angive i påkravsskrivelsen, at du ophæver ansættelsesforholdet, hvis betalingen udebliver.

Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke betaler din løn, kan du som lønmodtager vælge at indgive en konkursbegæring. Dette er det nødvendige inkassoskridt i forhold til at rejse kravet om dit tilgodehavende overfor Lønmodtagernes Garantifond. Muligvis har en kreditor allerede indgivet en begæring og du kan undersøge dette ved at henvende dig i skifteretten i din arbejdsgivers bopælskommune. Reglerne omkring konkurs og rekonstruktion er bekrevet her og du kan ved at læse nærmere få svar på relevante spørgsmål, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Activate Your NemID

Guide: Get started with your NemID

NemID-2-1NemID is your free login for everything. Use it for your online banking, to check your taxes online, register a new address, etc.

 

 

 

Contact

If you have questions regarding NemID, you can contact your local citizen service center, or Nemid support 72 24 70 50

Weather in Denmark, Month-by-Month

There’s nothing Danes like to talk about more than the weather… It’s a national pastime and who could blame them? The weather here has twists and turns. One of the things you’ll hear most often in Denmark is “there’s no such thing as bad weather, only bad clothes,” which is a dirty lie obviously. It’s a fair point though: in Denmark, you need to be sartorially prepared.

JANUARY

januarJanuary is cold with occasional snow and rain; snow does not stay on the ground long, though. Temperatures usually hover somewhere between -1 and 4 degree mark but can plunge far below freezing at night. You will need all the cold-weather gear for this month, especially if you plan to cycle. The wind can be very icy, so wind-proof clothes are recommended.

FEBRUARY

februarYou’ve endured January and then February comes along and fucks everything up by giving you no hope. Same weather as January, but you’ll also feel irrationally mad at the wind.

MARCH

matrsMarch will be a few degrees warmer than January and February (typically 1 – 7 degrees), but you’ll barely be able to tell because of the continued wind onslaught. The real benefit to March is that the sun actually shows itself and stays out later. Little flowers do start to show their faces, so sometimes it’s optimism-inducing to look down at the ground rather than up at the sky. Unless it’s a particularly warm year, you’ll still need most of your winter and rain gear.

APRIL

aprilI don’t allow myself to be surprised by any form of weather that occurs during this month. Warm and sunny, windy and overcast, hail and frigid temperatures. APRIL. This is when the cherry blossoms come out, though, so a lot can be forgiven when you’re walking amongst clouds of pastel pink. Be prepared for anything and any temperature range, from 4 – 12 degrees.

MAY

maj Although the first week or so of May can simply be rainy, cold residuals from April, the rest of the month is usually the warm-up to summer. The temperature is typically between 8 and 17 degrees, which isn’t too shabby, and the sun will finally come out to play for real. This is the month with the fewest average rainfall days (12). A spring jacket/rain coat should keep you sorted.

JUNE

juniJune is usually pleasant, but there can be some temperature backsliding from May. Lots of sunshine, a few really fabulous days and a few chilly/rainy days where you find yourself muttering. The average temperature range is 8 – 20; when you finally get those 20 degree days you will see ALL the Danes outside. Lots of people say that June the best month to visit Denmark.

JULY

luliGlorious. Occasional rain showers but for the most part, sunny and warm. Denmark never really gets hot. The average high is 23 degrees and the average low is 13, so you have a nice range to work with. The sun will be out until 11:30 PM. Make sure you have a pair of sunglasses.

AUGUST

augustAnother great month. The temperature range narrows a bit, at 14 – 22 degrees. This is also the month with the highest average volume of precipitation (48.4mm), meaning when it rains, it really rains. The sun will be out in full force, going down late and rising very early.

SEPTEMBER

septemberSeptember tends to be a lovely, crisp month. The temperatures are dropping (with a range of 10 – 17) and there will be a bite to the air, but it’s nothing too dreadful. Other than slightly increased rainfall and decreased sunshine, this month is fairly similar to May. It’s the impending sense of winter doom that makes it feel so different.

OCTOBER

oktoberOctober the weather has started to turn and you’ll get some winter-level cold days. The temperature tends to stay within 6 – 12 degrees, so you’ll be sure to get a few icy but sunny days, and a couple of genuinely warm ones will sneak up and surprise you. Though the transition from summer to winter can feel like a snap in Denmark, October is a fairly transitional month.

 

NOVEMBER

NovemberThe month with the highest average number of rainfall days (18) and temperatures from 3 – 8, November is essentially a winter month with occasional reprieve. If the wind is gentle, it can feel very mild, if dark. Overall, expect to need your winter gear and rain gear.

DECEMBER

decemberWell, it’s cold and dark again but it’s also Christmas time! December never feels as terrible as January or February for this reason alone; savor the holiday, people. By the end of the year we’re back down to a range of 0 – 5 degrees. Time to light those candles and drink some gløgg!