Tag-arkiv: denmark

Supervisory visit

 Supervisory visit.

The social partners (the association of agricultural employers, the trade union of 3F and Agriculture & Food Council) are obliged by the Danish authorities to visit a number of interns of the Danish agricultural/horticultural internship program.

 

 

“You and your intern host have been randomly selected for such a visit.

 • The letter you get will inform you about the purpose of the visit, what papers you need to bring to the interview and the length of the interview. The date and time of the interview is listed in the letter for your host.
 • The selection of those selected for supervision is based on a random principle, but according to the agreement must comprise between 5 and 10% of the approvals given during the year.

The purpose of the visit is to ensure that:

 • the conditions of your stay is in accordance with the aims of the internship program
 • your wage- and working hours are according to the collective agreements
 • the aims and tasks of your daily work as an intern are in accordance with that of the vocation training program in Denmark
 • your stay in Denmark is taking place in relation to a relevant study or training in your home country
 • accommodation during your stay is of appropriate standard

What official papers are required?

We ask you and your host to have all appropriate paper available for the interview:

 • your contract
 • documentation for your wage and tax (paycheck)
 • work permit

How will the interview take place?

The interview is carried out in an informal situation. The interview will for some part include your host, but can also for some aspects take place without your host if desired. You are welcome to come forward with additional questions or aspects related to your stay.

Where will the interview take place?

The interview and visit will take place at the address of your workplace and we expect that the interview will last about 45 minutes. If your host has more than one intern that has been selected for a supervisory visit, the interview will include this/these person(s).

Tilsynsbesøg af udenlandsk praktikant

Praktikvirksomhed med udenlandske praktikanter

Tilsyn med udenlandske praktikanter   

 Jordbrugets Uddannelser har indgået aftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om, at Jordbrugets Uddannelser stikprøvevis foretager tilsynsbesøg på praktikvirksomheder, der har udenlandske praktikanter beskæftiget.

Udvælgelsen af de, der udtages til et tilsyn sker efter et tilfældighedsprincip, men skal i henhold til aftalen omfatte mellem 5 til 10 % af de godkendelser der gives i løbet af året.

Tilsynet omfatter:

En konstatering af, at ansættelsen følger de forudsætninger som arbejds- og opholdstilladelsen er givet på, hvilket vil sige løn og ansættelsesvilkår i henhold til ansøgningen og at der udføres arbejde, der er relevant i forhold til den uddannelse praktikanten er i gang med i sit hjemland.

Den udenlandske praktikant skal fremvise følgende dokumenter ved besøget: Opholdstilladelse, ansættelseskontrakt, seneste lønseddel og sygesikringsbevis.

Tilsynsrapport og evt. opfølgning

De tilsynsførende udarbejder i forbindelse med tilsynet en tilsynsrapport med oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, praktikantens arbejdsområder og uddannelsesforløb samt resultatet af tilsynet m.m.

Såfremt resultatet af tilsynet giver anledning til anmærkninger i tilsynsrapporten vil praktikvirksomheden skriftligt modtage oplysninger om, hvilke anmærkningerne de tilsynsførende har anført i tilsynsrapporten. Hvis tilsynet ikke giver anledning til bemærkninger vil der ikke blive fremsendt yderligere. 

Tilsynsrapporter med anmærkninger videregives til SIRI, evt. andre myndigheder eller det faglige udvalg for erhvervsuddannelsen. Jordbrugets Uddannelser er nedsat af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Fagligt Fælles Forbund og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.

How to manage your budget during your internship

Savings Tipsmeals-budget

You’re in a foreign country for an internship, and no matter how long you plan to be there, you’re probably managing a specific budget that’s going to have to last until the end of your stay.

 

Meals

If you aren’t so fortunate as to find yourself in a homestay with 2-3 free meals per day, this could be something that adds up quickly in your budget. Especially in an internship atmosphere, you may feel pressured to eat out every day if eating lunch together is part of your host country or host company culture.

Prepare yourself to grocery shop and prepare your own meals the rest of the time if you’re looking to save money. Ask around at your internship and keep an eye out for what the locals do. Eat where they eat and you’ll probably save a fortune!

Learn to Cook

learn to cookIn order to save food money, you can learn how to cook. It’s usually cheaper to buy the products you need and put together a dish rather than to buy ready-to-eat processed food. It’s healthier too! If you’re living with other people, a solution is to share the food expenses and the meals together in order to reduce the costs even more.

When shopping in store, choose the value products and supermarket own brand, and buy in bulk whenever you can, especially for household products such as toilet paper and kitchen towels, as well as pasta, rice and other products that have a long shelf life.

If you follow at least part of these tips, you shouldn’t have to worry too much over money during your internship or study abroad period. And of course, feel free to question your colleagues and other interns if they have ideas and advice to help you enjoy your foreign experience without spending a fortune!

Fun Extras

runrunWhile the main focus of your internship abroad should be gaining professional experience, you are abroad and you should make the most of your new surroundings! However, if money is limited then your best bet is to set aside a certain amount for these fun extra activities

Hav klare husregler i praktikant boligen

Hvorfor skal man have en husorden?

En husorden er en slags ”færdselsregler” for den måde, vi lever på i vores ejendom og med hinanden. Det er nødvendigt med nogle rimelige spilleregler, som betyder, at vi alle sammen kan holde ud at være her. Derfor er det vigtigt, at reglerne bliver overholdt.

For at undgå skænderier om noget, der i bund og grund bør være ligegyldigt og til at tale sig til rette om, opfordrer vi til at tage en snak om, hvilke husregler der skal gælde i det fælles hjem.

Skriv en husorden

 • Skriv kort og præcist
 • En husorden har størst mulighed for succes, hvis den indeholder så få punkter som muligt – så er der færre ting at huske på.
 • Tag derfor kun de vigtigste leveregler med i husordenen.

Eksempler på husregler.

 • Vi taler pænt til og om hinanden.
 • Vi rydder hver især op på vores værelser og fjerner vores ting fra øvrige rum.
 • Vi hjælpes ad med oprydningen.
 • Der må kun ryges i haven.
 • Hovedmåltider skal nydes i køkkenet, men det er ok. at tage en kop kaffe og kage med på værelset.
 • Vi har hver især to huslige opgaver, der skal gøres hver uge.
 • Brug af sengelinned er obligatorisk.
 • For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vaske og toiletkummer.
 • For at undgå fugtdannelse bør der foretages en effektiv udluftning – gerne dagligt i 5 til 10 minutter ad gangen.
 • Tørring af tøj skal ske – enten udendørs eller i tørrerum, ikke i boligen
 • Af hensyn til andre beboer skal der være ro i tidsrummet 23:00-07:00.
 • Det tilladt at grille i haven og på fællesarealer i øvrigt, når det kan ske uden gene for andre beboere. Fællesarealer skal efterlades i ryddelig stand.
 • Haven må ikke benyttes til opbevaring af affald, flyttekasser el.lign.
 • Vandspild skal undgås, hvorfor utætte cisterner og vandhaner straks skal repareres.
 • Ingen vold. Der opstår konflikter mellem mennesker, specielt når de er fulde. De uenigheder skal ikke have lov til at eskalere til vold, hvor fysisk overlegenhed er det bedste argument.

Vi hjælper gerne med at lave regler for husorden. 🙂

God fornøjelse med jeres husregler – husk at regler er med til at minimere konflikter og skaber sammenhold.

agriLIDA

Calling the Danes

Dansk-TelefoneIdentify yourself at the onset of the call.

For example, you might say “Hello, my name is (your first and last name )“ When you are introducing yourself for a personal call, it is fine to use just your first name.

Ask to speak with the person you are calling by saying, “May I speak with (person’s name)?” Do not assume you are speaking with the correct person. If the person has already identified himself upon answering the phone, confirm that you heard the correct name before continuing.

Always check before signing an employment contract

employment contractReading your employment contract might be the last thing on your mind after that long-awaited phone call or email. But, sad as it is you need to stop your victory dance and keep your cool because there is one step left for you to do before sealing the deal.

Reading through the contract is an essential step. You should have a clear picture of what you’re getting into. Here are some things you should look into before you jot down your signature.

 1. Job title and description. Knowing the scope of your employment is important because it describes the role and duties the employer can ask you to do. This is reflected in the job title and description.
 2. Salary. The first thing to do when checking this section is to make sure that the salary included is the one you negotiated. You should know how and when you will be paid.
 3. Cause of termination. The reasons the employer can give if they want to terminate the contract are reflected in terms of termination. Read this section carefully and ask for clarification if you don’t understand the legal jargon. The terms of termination need to be clear. Otherwise, you might end up agreeing to your termination at any time, without notice and worse, without any reason. This is termed ‘without cause’.
 4. Start/end date and notice period. The start and end date needs to be clearly stated. Having a stipulated notice period is important because it gives both parties some time to prepare their next step. This period might be anywhere between one week and three months, and in many cases depends on the length of your employment.
 5. Holidays and sick leave. The points that should be clearly stated about holidays are: How many days of vacation you are entitled to.
  When does the holiday year start.
  Whether you can take holidays at certain busy times of the year, like Christmas.
  Whether you can carry any days over to the next year.
 6. Working hours. Check whether you need to work the weekends or in the evenings and if so how will you be paid for this. In some cases instead of being paid for overtime, these hours can be converted into days off or holidays commonly called “time-in-lieu”. You need to be clear on company policy and be prepared to negotiate. A good work-life balance is a health requirement in the long run and boundaries need to be set. But again, the working culture is different for every country and company, so be sure to know in advance what you’re getting into.

Yes, you’re an intern — but you do have rights?

Intern is classed as a worker. Workers are entitled to certain employment rights, including:

 • The right to access to amenities (like toilets or a lunch room).
 • The right to annual leave, sick leave and holiday pay.
 • The right to public holidays.
 • The right to join a union.
 • You should receive proper training.
 • You shouldn’t be treated differently because you’re an apprentice, trainee or intern.
 • You should get paid for time you spend at training.
 • You must receive a pay slip to cover full details of the pay for each pay period.
 • Being provided with any equipment or clothing you need for work.
 • Not being expected to work overtime.
 • The right to a safe and healthy work environment.

You should be proactive, take initiative and know what your rights are. You have to be your own advocate

Living Costs in Denmark

living costs

We often get the question of what average costs to expect for life in Denmark.

The standard of living is high and the economy performs above the European average. Accommodation, food, transport and leisure are therefore relatively expensive in Denmark compared to many other countries. However, salaries are correspondingly high, and many services such as medical treatment and schools are paid for via taxes and the Danish welfare system, so that no user fees are charged.

Estimated cost of living depends on the city, and of course on the individual person. A rough estimate of your overall monthly living costs in Denmark would amount to 450 – 550 EUR monthly. The average price for accomodation (single or shared room) is around 200-250 euros.

For a more detailed impression of living costs in  Denmark we suggest you to check out this page from NUMBEO where people all over the world share costs of living in different countries.

 

 

Common misunderstandings if you want to make friend with Danes

friend with DanesThis is very important if you want to make friends with Danes! Get your facts about Denmark straight… Do not ask us if Denmark is the capital in Scandinavia – or worse – in Norway!… We are a country with a rich historical background probably older than most countries.

Grocery stores are not a place for social contacts. You get in, you get out. Do not chat with us while grocery shopping. At the checkout get you food (quickly) and get out. This is especially important on Friday afternoon at the end of a long week. Taking the bus… oh yes the bus. Again… this is not the place for social contact. Same social rules as for grocery shopping.

Except if you have a baby and meet another person with a baby. Baby people talk, but most of us like to sit in peace. If you get in to a bus that is only half full. If there are available rows don’t sit next to me. Go sit by yourself.

As stated in the beginning of this post Denmark has a big culture that is pressed into a small country due to historical aspects. If you want to make friends with Danes do not talk to us as if we are small and not important. Don’t measure the Danes and Denmark from the size of our country. Danes are straightforward and we use a lot of irony.

In the process of making friends with Danes I think Danes can easily be misunderstood. Don’t take it to heart. We don’t want to hurt you. We treat our self and each other the same way and do have a tendency to laugh at each other, not to be confused with bullying.

How to make friends with Danes

danish peopleDanes are very independent people. You can still see a bit of Vikings in us with an attitude of let go get it and fight for it. If you want to make friends with Danes, see if you can try to go with it or just observe. A good icebreaker that Danes use when we meet people we don’t know is talking about the weather.

Danes talk negatively about Denmark and the Royal family but we don’t like it when others do. So if you are looking to make friends with Danes don’t do that, stay curious and ask questions.

This is important so listen up. Danes socialize through eating cake. In most workplaces we eat cake quite often (once a week) and if you want to get closer to us join us and then go for a run when you get home if you worry about calories :-). Don’t hold back on starting a conversation with us.

There is a Danish concept “hygge”. There is no english word for this but the closest is cozy. Hygge is a combination of a feeling, a mood and action. Hygge is something we do when we meet at home or in a café. At home we hygge with friends, family or on our own. We have candlelight, tea, coffee, cake, candy, fruit, wine and then we watch a good program in tv, or a movie, or we talk for hours and hours. We do this every week and sometimes every day.

Denmark is soaked in “hygge” on so many levels and I hope you get to experience this and enjoy it. I dare you to come and drink with the Viking people. If you last longer than us you will have our admiration and if not we will probably laugh at you and you will have our respect for trying. Finally we love if you try to learn a little Danish. It’s very difficult and we love to make fun of you (lovingly).