SKAB TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Last Updated on

Hvis der er latter og energi på din arbejdsplads, er der sikkert også god trivsel. Hører du ofte dine kolleger grine, og drager de hjemad fulde af energi, fordi det har været en god dag, hvor de fik nået en masse? Eller sukker de over udsigten til en ny arbejdsdag, når de møder om morgenen? Er de irritable og trætte, når arbejdsdagen er slut?

Negative belastninger i arbejdsmiljøet, som slider på medarbejderne

 • For højt arbejdstempo
 • For stor arbejdsmængde
 • Rollekonflikter (modstridende krav; krav af faglig eller etisk karakter, som strider imod personens moral og etik)
 • Krænkende handlinger (vold og trusler; mobning, sladder og bagtalelse; konflikter)
 • Hyppige forandringer

Positive faktorer i arbejdsmiljøet, som bidrager til medarbejderens trivsel og arbejdsglæde.

 • Indflydelse
 • Udviklingsmuligheder
 • Social støtte
 • Information/forudsigelighed
 • God ledelse
 • Rolleklarhed
 • Tillid
 • Anerkendelse/belønning

Vær opmærksom på, at den enkelte medarbejder

 • kan se sit job i en større sammenhæng i organisationen
 • kender og kan forstå de krav, der stilles til hans/hendes kompetencer
 • får opbakning i hverdagen fra leder og kolleger til at udvikle sine kompetencer