Rådgivning & Service

Til dig der går med tanker om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Vi har stor erfaring  og er behjælpelige med alt omkring regler for og ansættelser af udenlandske praktikanter, driftsledere og medarbejdere. Vores kerneområde er landbrug i Danmark.

Hvis du har ansatte i din bedrift, er det et lovmæssigt krav, at I har en ansættelseskontrakt, der som minimum regulerer de forhold, der er angivet i ansættelsesbevisloven.

Vores arbejde

 • Hos os kan du som arbejdsgiver få hjælp til at ansætte en person og opfylde de krav som stilles til begge parter og myndighederne.
 • Vi hjælper med udarbejdelse af arbejdskontrakt så den opfylder betingelserne, samt al sagsbehandling hos myndighederne, så det bliver nemt, sikkert og trygt for din virksomhed.
 • Vi indhenter selv de nødvendige dokumenter, udfylder skema og færdiggøre processen for begge parter.
 • Bemærk, at der gælder de samme arbejdstidsregler for danske og udenlandske ansatte.

Ansættelsesforhold EU-borger 

 • EU medarbejdere der bliver ansat i danske virksomheder, skal anmeldes og registreres som almindelige danske statsborgere. 
 • Din medarbejder skal have en ansættelseskontrakt.
 • Du har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til en udenlandsk medarbejder efter samme regler, som gælder for danske statsborgere, og den bør være forståelig for medarbejderen
 • Medarbejderen kan arbejde med det samme, men hvis ansættelsen varer mere end tre måneder skal medarbejderen have et opholdsdokument, som udstedes af SIRI.

Ansættelsesforhold ikke EU-borger 

 • Et af de grundlæggende krav for at man kan ansætte en ikke EU borger er at vedkommende har en dansk arbejds- opholdstilladelse.
 • Arbejdstilladelser er tidsbegrænsede og skal derfor løbende fornyes.
 • Det er ikke lovligt at ansætte ikke EU borger, før de har opnået en arbejds- opholdstilladelse.
 • Du har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til en udenlandsk medarbejder efter samme regler, som gælder for danske statsborgere, og den bør være forståelig for medarbejderen

Kontraktsligt skal følgende punkter være oplyst i ansættelsesaftalen:

 • Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse 
 • Fast arbejdssted
 • Arbejdsbeskrivelse, titel eller lignende
 • Begyndelsesdato for ansættelsesforholdet
 • Varighed for ansættelsesforholdet
 • Løn under sygdom
 • Barselsregler og rettighed
 • Ferierettigheder
 • Opsigelsesvarsler eller gældende regler herfor
 • Aftalt løn inkl. tillæg, pensionsbidrag mv. og hvornår den udbetales.
 • Den normale daglige/ugentlige arbejdstid
 • Gældende overenskomst og bestemmelser.

De nævnte punkter er kun et mindstemål for, hvad der skal stå i en kontrakt. Som nævnt i indledningen skal aftalen indeholde information om alle væsentlige forhold. Der er ingen officiel definition på ”væsentlig” – det handler om, hvad du synes, er vigtigt for din ansatte i det konkrete job. 

Væsentlige vilkår f.eks.:

 • Vilkårene for overarbejde, rådighedsvagter, løn under barsel, evt. gældende personalehåndbog, fri telefon, rådighedsvagter, bonusordninger etc.
 • Prøvetid. Hvis I aftaler prøvetid, skal det stå udtrykkeligt i ansættelsesbevis. 
 • Pligt til overarbejde.
 • Krav om gyldigt kørekort.
 • PC udstyr mv.

Hos os får du som dansk arbejdsgiver en komplet pakke, hvor vi hjælper fra start til slut med hele processen for en fast lav pris

Vil du gerne høre nærmere, har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller eller skrive til os.