Priser på værdifuld rekruttering

Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk.

Vi arbejder med en fast pris per rekruttering. Vi giver en fast pris på en given rekruttering ud fra jeres konkrete behov. Du  betaler kun et honorar, hvis du ansætter en af vores kandidater.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske senest 8 dage efter ankomst praktikant. Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sendes sagen til inkasso og der opkræves 310 kr. i kompensationsgebyr for manglende betaling.

TAG GODT IMOD EN UNG SOM VIL ARBEJDE OG BLIVE KLOGERE.