Praktik er et læringsforløb

Last Updated on

Et praktikophold bør altid være et gensidigt gavnligt oplevelse for både firmaet og praktikanten. Virksomheder i hele Danmark søger i stigende grad at tage praktikanter ombord inden for deres organisationer og indser de mange fordele, der opnås ved at gøre det. Samtidig anerkender potentielle praktikanter verden over Danmark som et kvalitetssted for at gennemføre deres praktikophold.

Som praktikvært er du sikker på at de praktikanter der deltager i vores program, er kvalificerede på deres område og motiveret med klare mål. De er også dedikeret til at lære om dansk kultur og værdier, samt at dele kulturen og værdierne i deres hjemland med dig.

  • Alle vores udenlandske praktikanter er under uddannelse og har relevante teoretisk kvalifikationer.
  • Alle har bestået engelsk test på niveau svarende til minimum IELTS score på 3,0.

Vi godkender kun de mest kvalificerede personer, og screener hver deltager for modenhed, motivation og engelsk. Før vi accepterer en kandidat i vores program, gennemfører vi et grundigt interview, verificerer relateret teoretisk erfaring og sikrer, at han eller hun er kvalificeret til praktikophold.

Gør dig opgaven klar som leder…

Praktikanter er stadig studerende, og de er kun en del af organisationen i kortere tid.
Derfor kræver det noget helt andet af dig at lede praktikanterne gennem et vellykket praktikforløb, end det gør at lede dine fastansatte medarbejdere i dagligdagen. Manglende instruktion fra arbejdsgivers side kan betyde, at man ikke får den glæde af elever, man kunne få.

Praktikken skal give mening for den studerendes uddannelse

Praktikanter kræver mange ressourcer i form af forberedelsestid, vejledning, sparring og løbende opfølgning. Der skal lægges en betydelig investering i begyndelsen af praktikantforløbet og løbende under perioden. Praktikanten skal introduceres til arbejdsopgaven, organisationen og kollegaerne og vises rundt, skaffes arbejdstøj computer, eller hvad der ellers måtte være behov for, så praktikanten kan udføre sine opgaver. Hvis ikke du selv har muligheden for eller evnerne og lysten til at lede praktikanten, kan du forsøge at finde en anden, der kan træde i dit sted som praktikantansvarlig. Vi understreger, at praktikanter ikke skal have lederansvar eller være overladt til egne beslutninger og vi lægger vægt på, at praktikanten får en all round oplæring.

At være praktikvært betyder at man er med til at gøre en stor forskel for et ungt menneske og den tid man investerer får man ofte godt igen ved at opleve elevens trivsel og udvikling.