Praktik er et læringsforløb

Praktikantophold bør være et win-win scenarie for begge parter

 • Er du åben for lønnede praktikforløb, kan du tiltrække mange potentielle praktikanter da din virksomhed vil være ekstra attraktiv. 

Praktikken skal give mening for den studerendes uddannelse

 • Du kan ikke nødvendigvis forvente at praktikanten har nogen tidligere erfaring inden for din branche.
 • Praktikanter er per definition ikke i stand varetage et job fra dag ét. De skal oplæres, for de kan varetage et job som en fastansat kan.
 • Derfor kræver det noget helt andet af dig at lede praktikanterne gennem et vellykket praktikforløb, end det gør at lede dine fastansatte medarbejdere i dagligdagen.
 • Manglende instruktion fra din side kan betyde, at du ikke får den glæde af eleven, du kunne få.
 • Der lægges vægt på, at du tilbyder en attraktiv, bred og faglig velfunderet praktikuddannelse.
 • Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem teoriundervisningen, således at praktikanten kan opnå færdigheder og viden samt personlige kompetencer til selvstændigt at planlægge og gennemføre en effektiv opgaveløsning.

Behandl praktikanter som reelle medarbejdere i så vidt omfang som muligt.

 • Praktikforløb er med andre ord dårligt brugte, hvis du ikke giver praktikanten nyttige kundskaber og i stedet bare har tænkt dig at kaste dem ud i lavpraktiske opgaver uden at sætte dem ind i virksomheden.
 • Praktikanter snakker sammen især på sociale medier, så får din virksomhed først et dårligt ry, kan det være svært at få nye praktikanter / medarbejdere ind.

Uddannelsesplanen – et vigtigt værktøj

 • God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at praktikanten får en uddannelse, der lever op til nutidens krav.
 • Målet er, at praktikanten efter endt uddannelse kan udføre arbejdsopgaver og beherske metoder til opgaveløsning af forskelligartede arbejdsopgaver inden for respektive områder.
 • Der lægges tillige vægt på at praktikanten behersker de basale arbejdsrutiner, der er gældende for virksomheden samt de tekniske hjælpemidler, der anvendes på det enkelte praktiksted.
 • Endelig er det målet, at eleven opnår personlige kvalifikationer, som bevirker, at praktikanten udviser selvstændighed, samarbejdsevner, ansvarsbevidsthed samt evner til at overskue helheden i virksomheden.
 • Vi understreger, at praktikanter ikke skal have lederansvar eller være overladt til egne beslutninger og vi lægger vægt på, at praktikanten får en all round oplæring.

At være praktikvært betyder at man er med til at gøre en stor forskel for et ungt menneske og den tid man investerer får man ofte godt igen ved at opleve elevens trivsel og udvikling.