Praktik er et læringsforløb

Praktikanter er per definition ikke i stand til det samme som fastansatte fra dag ét. De skal oplæres, for de kan ikke varetage et job som en fastansat.

 

 

 

 

 

Der lægges vægt på, at tilbyde en attraktiv, bred og faglig velfunderet praktikuddannelse. Praktikuddannelsen skal videreføre, udbygge og supplere de kvalifikationer, som er opnået gennem teoriundervisningen, således at praktikanten kan opnå færdigheder og viden samt personlige kompetencer til selvstændigt at planlægge og gennemføre en effektiv opgaveløsning.

Praktikken skal give mening for den studerendes uddannelse

Uddannelsen skal kvalificere praktikanten til at varetage opgaveløsninger inden for virksomhedens områder. Praktikanten skal opnå konkret faglig viden og færdighed samt personlig kompetence til selvstændigt og effektivt at planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver.
Derfor kræver det noget helt andet af dig at lede praktikanterne gennem et vellykket praktikforløb, end det gør at lede dine fastansatte medarbejdere i dagligdagen. Manglende instruktion fra arbejdsgivers side kan betyde, at man ikke får den glæde af elever, man kunne få. Praktikanter bør ikke behandles som fastansatte.- Praktikanter er per definition ikke i stand varetage et job fra dag ét. De skal oplæres, for de kan varetage et job som en fastansat kan.

Uddannelsesplanen – et vigtigt værktøj

God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at praktikanten får en uddannelse, der lever op til nutidens krav. Målet er, at praktikanten efter endt uddannelse kan udføre arbejdsopgaver og beherske metoder til opgaveløsning af forskelligartede arbejdsopgaver inden for respektive områder. Der lægges tillige vægt på at praktikanten behersker de basale arbejdsrutiner, der er gældende for virksomheden samt de tekniske hjælpemidler, der anvendes på det enkelte praktiksted. Endelig er det målet, at eleven opnår personlige kvalifikationer, som bevirker, at praktikanten udviser selvstændighed, samarbejdsevner, ansvarsbevidsthed samt evner til at overskue helheden i virksomheden.

Vi understreger, at praktikanter ikke skal have lederansvar eller være overladt til egne beslutninger og vi lægger vægt på, at praktikanten får en all round oplæring.

At være praktikvært betyder at man er med til at gøre en stor forskel for et ungt menneske og den tid man investerer får man ofte godt igen ved at opleve elevens trivsel og udvikling.

Last Updated on