Når du skal ansætte en praktikant

Gør dig opgaven klar som praktikvært.

  • Praktikanter er ofte fulde af energi, nye ideer og mod på arbejdet. Men praktikanter er stadig studerende, og de er kun en del af organisationen i kort tid.
  • Derfor kræver det noget helt andet af dig at lede og vejlede praktikanterne, især udenlandske praktikanter, gennem et vellykket praktikforløb, end det gør at lede dine fastansatte medarbejdere i dagligdagen. 

Udveksling af arbejde og kultur.

  • Det er vigtigt at værtsfamilien er indstillet på at hjælpe praktikanten med at skabe kontakt uden for praktikstedet. Det kan være  til sportsklubber, landboungdommen eller andre mulige fritidsaktiviteter. Dette kan f.eks. ske ved at lade praktikanten besøge dyrskuer og udstillinger eller deltage i  landboungdomsarrangementer, som danske elever deltager i.

Det er værtsfamiliens opgave at hjælpe med praktiske forhold omkring opholdet:

  • Oprette dansk lønkonto.
  • Informerer om transport og indkøbsmuligheder.
  • Løn- og ansættelses forhold i opholdstilladelsen SKAL overholdes. Overarbejde kan i begrænset omfang og over en kort periode accepteres. Overarbejde med karakter af fast tilbagevendende hyppighed og timetal kan  IKKE accepteres.