Mangler du din løn?

Last Updated on

Du har som privatansat måske oplevet, at du ikke har fået udbetalt din løn i tide.

lønVi får (desværre) ofte henvendelser fra privatansatte, der ikke har fået deres løn til tiden og nogle gange er det for tredje måned i træk. Spørgsmålet er, hvad man som lønmodtager skal stille op, når arbejdsgiver gentagne gange undlader at indbetale lønnen i rette tid?

Vær pragmatisk, når du rykker for lønnen

Vi ser ofte, at den sene lønudbetaling ikke skyldes en manglende betalingsevne, men derimod banal rod i arbejdsgivers administration. Hvis du oplever, at få din løn med nogle dages forsinkelse så start med at italesætte problemstillingen overfor din chef eller HR-afdelingen. Som regel er der tale om en administrativ fejl, der betyder at lønnen kommer med nogle dages forsinkelse. Du kan med fordel tilbyde din hjælp, hvis der er noget du kan gøre så frister for indberetning af løn m.v. bliver overholdt. Derudover – og vigtigst af alt- bør du forklare, at en manglende lønudbetaling medfører personlige økonomiske vanskeligheder for dig og din familie. Ofte vil en arbejdsgiver svare med en undskyldning og en lovning på, at det aldrig sker igen, og dermed fremadrettet være fokuseret på problemet.

Lovgivningen

Hvis du derimod oplever at lønnen udebliver eller gentagne gange bliver indbetalt for sent skal du reagere. Juraen er relativt simpel: din arbejdsgiver misligholder ansættelsesforholdet, når han ikke betaler din løn! Du skal derfor straks reklamere skriftligt – altså sende et påkrav – over den manglende betaling. Ved at vente for længe risikerer du, at din passivitet bliver betragtet som et lån til arbejdsgiver. Du skal give en frist til din arbejdsgiver for, hvornår lønnen skal være indbetalt på din lønkonto. Normalt er fristen 3-5 dage. Du har som udgangspunkt ret til at hæve ansættelsesforholdet, hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler lønnen inden fristens udløb. Det er derfor vigtigt at angive i påkravsskrivelsen, at du ophæver ansættelsesforholdet, hvis betalingen udebliver.

Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke betaler din løn, kan du som lønmodtager vælge at indgive en konkursbegæring. Dette er det nødvendige inkassoskridt i forhold til at rejse kravet om dit tilgodehavende overfor Lønmodtagernes Garantifond. Muligvis har en kreditor allerede indgivet en begæring og du kan undersøge dette ved at henvende dig i skifteretten i din arbejdsgivers bopælskommune. Reglerne omkring konkurs og rekonstruktion er bekrevet her og du kan ved at læse nærmere få svar på relevante spørgsmål, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Dette indlæg blev udgivet i Living in Denmark og tagget , , . Bogmærk permalinket.