Lønoversigter

Lønninger m.v. – udenlandske praktikanter 

Alle virksomheder, der uddanner elever / praktikanter, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

Se lønoversigter:

En normal arbejdsuge er på 37 timer inklusive arbejde i weekender.

Udenlandske praktikanter – gartneri

Udenlandske praktikanter – landbrug

Udenlandske praktikanter – skovbrug

Udbetal hele lønnen til en dansk konto

I henhold til ny lovgivning, skal udenlandske praktikanter, driftsledere og fodermestre have udbetalt hele deres løn til en dansk konto.

Det er fremover ikke tilladt at modregne noget i nettolønnen på lønsedlen. For eksempel husleje, aconto udbetaling, udlæg, madordninger kan ikke trækkes på lønsedlen.

Overarbejde

Generelt må arbejdstiden ikke overstige 37 timer om ugen i gennemsnit.

Ifølge SIRI må overarbejde kun forekomme i mindre omfang i forbindelse med sædvanligt sæsonbetonet arbejde, hvor virksomhedens øvrige ansatte udfører overarbejde, og hvor der er en driftsmæssig begrundelse for praktikantens overarbejde. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) accepterer kun overarbejde ud over 37 timer i begrænset omfang i spidsbelastningsperioder.

Overarbejdet må derfor ikke planlægges systematisk eller forekomme i kontinuerligt omfang. Overarbejde i begrænset omfang betales med timebetaling efter lønoversigten.