Lønoversigter

Lønninger m.v. – fra og med 1. marts 2022 – udenlandske praktikanter 

Alle virksomheder, der uddanner elever / praktikanter, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

Se lønoversigter:

En normal arbejdsuge er på 37 timer inklusive arbejde i weekender.

Udenlandske praktikanter – gartneri

Udenlandske praktikanter – landbrug

Udenlandske praktikanter – skovbrug

Udbetal hele lønnen til en dansk konto

  • I henhold til ny lovgivning, skal udenlandske praktikanter, driftsledere og fodermestre have udbetalt hele deres løn til en dansk konto.
  • Det er fremover ikke tilladt at modregne noget i nettolønnen på lønsedlen. For eksempel husleje, aconto udbetaling, udlæg, madordninger kan ikke trækkes på lønsedlen.

Overarbejde

  • Generelt må arbejdstiden ikke overstige 37 timer om ugen i gennemsnit.
  • Ifølge SIRI må overarbejde kun forekomme i mindre omfang i forbindelse med sædvanligt sæsonbetonet arbejde, hvor virksomhedens øvrige ansatte udfører overarbejde, og hvor der er en driftsmæssig begrundelse for praktikantens overarbejde. 
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) accepterer kun overarbejde ud over 37 timer i begrænset omfang i spidsbelastningsperioder.
  • Overarbejdet må derfor ikke planlægges systematisk eller forekomme i kontinuerligt omfang. Overarbejde i begrænset omfang betales med timebetaling efter lønoversigten.