Lønninger

Lønoversigt udenlandske praktikanter – landbrug.

Lønoversigt udenlandske praktikanter – gartnerier og planteskoler.

Lønforhold for praktikanter.

  • Praktikanter skal have arbejdsmarkedspension i PensionDanmark. Arbejdsmarkedspension udgør bidraget 2,55%. Arbejdsgiveren betaler 1,70% og eleven 0,85% omfatter sundhedsordningen.
  • Mulighed for at indsætte de 2,7% særlig opsparing på pensionsordningen – skal aftales med praktikanten.
  • Grundlønnen fortsætter de næste 3 år på det samme niveau.

Last Updated on