Lønadministration

I en travl hverdag med drift, produktion og meget andet kan det være svært og tidskrævende og hvis du selv skal administrere lønarbejdet. Det stiller det store krav til din viden om både skatte-, ferie- og sygedagpengeregler, indberetningsfrister mv.

Brug professionel lønservice som kan klare opgaven for dig.

Alt efter dine ønsker og behov kan de:

  • Lave lønberegninger.
  • Personlig kontakt til  løneksperter
  • Trække løn, A-skat, ATP, feriepenge, pensioner, lønindeholdelse m.m.
  • Indberette til e-Indkomstregistret hver måned.
  • Overføre oplysningssedler til Told & Skat, når året er omme.

Tilfredse medarbejdere 

Hvis arbejdet med at administrere og udbetale lønnen kører efter bogen, får du tilfredse medarbejdere.

Eksempler på lønservice