Løn og arbejdsforhold for praktikanter

Alle virksomheder, der uddanner elever / praktikanter, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området, også selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.

  • Generelt må arbejdstiden ikke overstige 37 timer om ugen i gennemsnit.
  • Ifølge SIRI må overarbejde kun forekomme i mindre omfang i forbindelse med sædvanligt sæsonbetonet arbejde, hvor virksomhedens øvrige ansatte udfører overarbejde, og hvor der er en driftsmæssig begrundelse for praktikantens overarbejde. 
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) accepterer kun overarbejde ud over 37 timer i begrænset omfang i spidsbelastningsperioder.
  • Overarbejdet må derfor ikke planlægges systematisk eller forekomme i kontinuerligt omfang. Overarbejde i begrænset omfang betales med timebetaling efter lønoversigten.