Løn og arbejdsforhold for praktikanter

Lønoversigt udenlandske praktikanter – landbrug.

Lønoversigt udenlandske praktikanter – gartnerier og planteskoler.

  • En normal arbejdsuge er på 37 timer inklusive arbejde i weekender.
  • Overarbejde i begrænset omfang betales med timebetaling efter lønoversigten.
  • Bemærk: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) accepterer kun overarbejde ud over 37 timer i begrænset omfang i spidsbelastningsperioder. Generelt må arbejdstiden ikke overstige 37 timer om ugen i gennemsnit.
  • Praktikanter skal have arbejdsmarkedspension i PensionDanmark. Arbejdsmarkedspension udgør bidraget 2,55%. Arbejdsgiveren betaler 1,70% og eleven 0,85% omfatter sundhedsordningen.
  • Mulighed for at indsætte de 2,7% særlig opsparing på pensionsordningen – skal aftales med praktikanten.
  • Grundlønnen fortsætter de næste 3 år på det samme niveau.

Last Updated on