Lederens håndtering af konflikter på arbejdspladsen

Last Updated on

konfliktKonflikter på arbejdspladsen kan være ødelæggende for den enkelte medarbejder og for trivslen og produktiviteten. Men før en faglig uenighed bliver til en konflikt, kan den have et potentiale for at udvikle arbejdspladsen i en positiv retning. Som leder spiller du en afgørende rolle i forståelsen og håndteringen af konflikter blandt de medarbejdere, du har personaleansvar for: Det er dit ansvar at give plads til faglige uenigheder og håndtere konflikter, før de løber løbsk.

Håndtér konflikten i tide

På en arbejdsplads kan der opstå konflikter mellem to eller flere medarbejdere om faglige uenigheder, mangel på ressourcer eller forskellige værdier. De kan også udvikle sig til personkonflikter. Uløste konflikter er altid negative. De tager energi og ressourcer og giver en dårlig stemning på arbejdspladsen. Det kan blive en stor belastning for både medarbejderne og dig som leder og blokere for gode relationer og effektivt samarbejde.
Som leder har du både en interesse i og et ansvar for at håndtere en konflikt i tide.

Giv plads til uenigheder – stop konflikten

Uenigheder på arbejdspladsen er i sig selv uundgåelige. Når de er faglige og holder sig til ’sagen’, kan de være med til at udvikle arbejdspladsen, ruske op i indgroede vaner og åbne for nye måder at se tingene på. Som leder kan du være med til at skabe en kultur, hvor faglige uenigheder respektfuldt kan undersøges, før de bliver til destruktive konflikter. God ledelse og klare spilleregler har en afgørende betydning. Når en uenighed optrappes og ikke længere handler om ’sagen’, bliver det til en konflikt, du som leder må håndtere mere direkte. Her kan det være en god ide at lederen sætter gang i brug af redskaber
som aktiv lytning, mediation eller konfliktmægling og anerkendende undersøgelse.