Kontrol skal afsløre illegale arbejdere

Last Updated on

PolitiStyrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder målrettet med kontrol for at forebygge og bekæmpe brud på reglerne for opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere på erhvervs- og studieområdet. SIRI gennemfører følgende indsatser i forhold til kontrol af illegalt arbejde:

  • Registersamkøring af SIRI’s sagsbehandlingssystem med eIndkomst, hvorved der findes udlændinge med registreret indkomst, efter deres opholdsgrundlag er ophørt. Det vil typisk være situationer, hvor udlændingen fortsætter med at arbejde eller opholde sig i Danmark, efter at opholdstilladelsen er blevet inddraget, udløbet, bortfaldet, nægtet forlænget eller ansøgningen erblevet afvist eller afslået.
  • Registersamkøring af SIRI’s sagsbehandlingssystem med eIndkomst, hvorved der findes udlændinge, der arbejder i strid med deres gyldige opholds og arbejdstilladelse. Det kan fx være studerende, der arbejder flere timer end tilladelsen giver ret til.
  • Kontrol af opholdsgrundlag ved oplysninger fra SKAT om arbejdsgiveres beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med administrativt CPR-nummer ud-stedt af SKAT (skattekortkontrol)

Fælles Myndighedsindsats.

Hvis det i de ovenstående sager vurderes, at betingelserne ikke har været overholdt, kan opholdstilladelsen efter omstændighederne inddrages. Hvis der er mistanke om ulovligt ophold eller arbejde, vil det endvidere blive vurderet, om politiet skal anmodes om at foretage en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for strafforfølgning af udlænding og/eller arbejdsgiver. Hvis der som led i SIRI’s sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelser findes mistanke om ulovligt ophold/arbejde, vil det blive vurderet om politiet skal anmodes om at foretage en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for straffeforfølgning af udlænding og/eller arbejdsgiver.

Derudover deltager SIRI i udgående kontrol ved virksomhedsbesøg i samarbejde med andre myndigheder, primært i regi af social dumping hhv.

Det er politiet, der har kompetencen til udgående udlændingekon-trol, og SIRI deltager derfor kun i aktioner, hvor politiet deltager. SIRI bistår politiet ved kontrol af antrufne udlændinges grundlag for ophold og arbejde og vejleder arbejdsgivere om reglerne herom.

 

Dette indlæg blev udgivet i Agriculture Internship, Living in Denmark, Work culture og tagget , , , , , . Bogmærk permalinket.