Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikter på arbejdspladsen

 • I det moderne arbejdsliv er konflikter et vilkår, alle oplever. For konflikter kan opstå alle steder, hvor der er mennesker med forskellige holdninger og personligheder, og det vil der stort set altid være på en arbejdsplads. 
 • Et sammenstød kan starte med en lille twist og eskalere til gensidig afsky, der har en negativ effekt på produktiviteten og arbejdsglæden.

Hvilke konflikter forekommer oftest på arbejdspladser?

 • Nedskæringer og øget arbejdspres er de hyppigste årsager til gnidninger på arbejdspladsen, især mellem medarbejderne og ledelsen.
 • Konflikter om ressourcer er på arbejdspladser karakteriseret ved ofte at omhandle penge, tid, plads, materialer og personale.
 • Personlige konflikter. Mobning/chikane, personlighedssammenstød, altså når to mennesker bare ikke kommer godt ud af det med hinanden.
 • Værdikonflikter handler om kultur og om personlige værdier og holdninger. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Moralske og etiske uoverensstemmelser, traditioner mv. Her kan konflikter opstå mellem forskellige faggrupper, og i kultursammenstød mellem for eksempel nye og erfarne medarbejdere.

Løsning:

 • Dialog og lydhørhed, respekt for hinanden, respekt for forskellighed. Åben kommunikation og aktiv lytning over for andres forventninger og behov.

Konflikter har typisk en negativ indflydelse på arbejdsindsatsen.

 • Forskellige perspektiver og meninger i en virksomhed kan ofte være en positiv ting, hvis de involverede parter er villige til at brainstorme og finde løsninger sammen.
 • Men hvis ingen af parterne er villige til at gøre dette, skabes der en konflikt, der kan have en negativ indflydelse på arbejdsindsatsen.
 • Personlighedssammenstød er heller ikke særlig konstruktive på en arbejdsplads. Et sammenstød kan starte med en lille tvist og eskalere til gensidig afsky, der har en negativ effekt på produktiviteten og arbejdsglæden.
 • Denne type konflikt kan også være stressende og meget ubehagelig for de enkelte parter – både på jobbet og faktisk også i privatlivet.

Forebyg konflikter med handlingsplan og klare spilleregler

 • For at være en velfungerende arbejdsplads skal du være i stand til at få noget konstruktivt ud af de modsætninger, som altid vil opstå. 
 • Uløste konflikter på arbejdspladsen giver ofte de involverede medarbejdere en følelse af usikkerhed, nederlag og af ikke at kunne magte situationen.

Lav klare spilleregler for samarbejdet i hverdagen

 • I kan i fællesskab vedtage spilleregler for, hvordan I vil håndtere konflikter. Når I sammen har forholdt jer til, hvordan I skal reagere, så står den enkelte langt stærkere, når en situation opstår.

Der er mange områder, hvor det er vigtigt at aftale fælles spilleregler. Oplagte emner er:

 • Hvordan forholder vi os, når vi hører elever eller andre medarbejdere tale negativt om en kollega? 
 • Hvad gør vi, når samarbejdet ikke fungerer? 
 • Hvilke spilleregler har vi, når vi oplever, at en kollega er kørt af sporet eller ikke lever op til indgåede aftaler? 
 • Hvordan håndterer vi sladder og myter? 
 • Hvordan håndterer vi klager fra  kollegaer? Hvad gør hvis, hvis klagerne handler om en anden kollega? 
 • Hvad gør vi i forhold til medarbejdergrupper, der er i konflikt med hinanden?

Tag omgangstonen op på de gode personalemøder

 • Møder på arbejdspladsen er et nærliggende sted at drøfte og afklare uoverensstemmelser og konflikter. Det forudsætter, at I holder gode og konstruktive møder. Dårlige og ineffektive møder kan i sig selv være en kilde til spændinger på arbejdspladsen.