Introduktion til arbejdspladsen

Det er vigtigt, at du har god tid til at modtage den nyansatte første dag. Start den første dag med fælles morgenmad og præsentationsrunde. Så er alle samlet, og den nye medarbejder behøver kun at præsentere sig selv én gang. Virksomheden sender hermed et signal til den nye medarbejder om, at man gerne vil fejre, han/hun er startet i virksomheder.

arbejdsplads

 

 

 

 

 

Den første måned.

Introduktion til det faglige. Der er ofte mange ting at huske i den første tid på en ny arbejdsplads, derfor er det en god ide at sammensætte et forløb, som både indeholder informationer og introduktioner kombineret med konkrete arbejdsopgaver.

Hver arbejdsplads har sin kultur, som er indlysende for de ”gamle” men svær at finde som ny. Man kan hjælpe en ny hurtigt ind i kulturen ved at finde en ambassadør fra personalegruppen, som ved ord og handlinger viser, hvordan kulturen kommer til udtryk på arbejdspladsen.

Vær også opmærksom på dit sprogbrug. Tager du noget for givet, der måske ikke siger sig selv, hvis man aldrig har været på en dansk arbejdsplads før? Vær tydelig omkring hvilke forventninger du har til medarbejderen og husk at formulere dig klart. Er du i tvivl om den nye medarbejder er helt med, så spørg!

Det er også vigtigt at give tydelig feedback og respons til medarbejderen undervejs i indslusningen. Det har man brug for som ny medarbejder. Som ny på arbejdsmarkedet kan man være ekstra usikker på, hvad der forventes, og om man lever op til forventningerne. Evt. problemer og misforståelser skal tages i opløbet, og også derfor er det en god idé at følge op undervejs i indslusningsforløbet.

Hver arbejdsplads er unik med egen kultur og arbejdsopgaver, elementer som den nyansatte først skal afkode og lære. Det siges, at man som hovedregel er ny i job i op til 1 år, først efter 1 år kan man trække på de erfaringer, man har gjort sig i jobbet.

Vær derfor ekstra opmærksom på den nyansatte den første tid. Inviter gerne til uformel snak og vent ikke med at snakke med den nyansatte til opfølgningssamtale 3 måneder efter ansættelsen.

Oplæring er en længere proces..

oplæring er ikke noget, der sker på én dag. Det strækker sig over en periode, hvor den nye medarbejder gradvist bliver bevidst om, hvordan virksomhedens regler efterleves i det daglige arbejde.

Last Updated on