Gode råd om effektiv kommunikation

Hvad gør du i starten, når jeres nye medarbejdere/kollegaer ikke snakker jeres sprog?
Der er bestemte ting, man kan gøre for at forbedre kommunikationen, både når det omhandler et fremmed sprog og ’dansk for begyndere’.

Rent praktisk:

 • Tal langsomt og tydeligt. Undgå ordsprog og slang.
 • Gentag de vigtigste ideer og udtryk dem på forskellige måder.
 • Formuler enkle sætninger og undgå lange, komplicerede vendinger.
 • Brug aktive verber frem for passive, f.eks. ”læs instruktionerne” i stedet for ”instruktionerne skal læses”.
 • Giv plads til ’tænke pauser’. Når der er stilhed, afbryd den ikke. Det kan være at
  medarbejderne har brug for at analysere eller oversætte det, der er blevet sagt.
 • Antag ikke, at dårlig grammatik eller udtale er lig med mangel på intelligens.
 • Antag ikke, at de har forstået. Antag, at de ikke har forstået.
 • Tjek at dine medarbejdere/ kolleger har forstået, og du selv har forstået. Det er ikke nok at spørge, om de har forstået. Du kan bede dem om at gengive deres forståelse af det, du har forklaret.
 • Send samme besked via forskellige kanaler – mundtligt, skriftligt: E-mail, sms osv.
 • Brug visuelle midler for at forstærke forståelsen – f.eks. billeder, grafer, tabeller.
 • Brug ansigtsudtryk og armbevægelser for at lægge vægt på bestemte sætninger /ord.
 • Tag flere pauser når du snakker.
 • Sæt sammenfatninger af vigtige instrukser på tilgængelige steder. Få dem oversat til andre sprog. Husk at fortælle dine medarbejdere, at det er vigtigt at tjekke opslagstavlerne.
 • Opdel dine præsentationer i mindre dele og tag dig god tid til at forklare delene, end du vil gøre det på dansk til indfødte danskere.
 • Forsøg på at opmuntre medarbejderne til at spørge ind, når hvor de tvivler, at bede om hjælp, når de har brug for det.
 • Undgå at være indirekte. Det er ikke sikkert, at folk fra andre kulturer forstår indirekte hentydninger
 • Vær forsigtig med brug af humor og ironi. Disse er meget kulturbestemte, og du risikerer at fornærme i stedet for at sætte en afslappet stemning.
 •  Husk også at kropssproget fortolkes forskelligt i forskellige kulturer og vær forberedt på, at andre sender kropssignaler, som du ikke forstår. Nogle kigger ikke i øjnene, mens de snakker, nogle kysser på kinden, nogle afspejler dit kropssprog osv.
 • Det er også hensigtsmæssigt at involvere dem i samtaler, der ikke er arbejdsrelaterede. Diskuter også relevante emner i frokostpauserne, eller forklar lidt af det, de ikke har kendskab til.

Last Updated on