Fritvalgskonto

Det skal du vide om fritvalgskonto

En fritvalgsordning sikrer medarbejderen en løbende opsparing, som medarbejderen selv bestemmer, hvordan han vil bruge.

  • Medarbejdere omfattet af Landsoverenskomst har en fritvalgskonto, som de kan bruge til opsparing af løn til brug på overenskomstmæssige fridage m.m. eller til ekstra indbetaling til pension. Det gælder også unge og elever. Der er ikke noget anciennitetskrav, så medarbejdere har ret til en fritvalgskonto fra ansættelsens start. 

Fritvalg udenlandske praktikanter

  • Alle udenlandske praktikanter er omfattet af en fritvalgsordning , også selvom virksomheden ikke er omfattet af en landsoverenskomst.

Hvor meget får man udbetalt fra fritvalgskontoen?

  • Pr. 2020 får man hver måned 4.0 % af den ferieberettigede løn ind på fritvalgskontoen hver måned. 

De forskellige bidrag

På fritvalgskontoen skal virksomheden i forbindelse med hver lønkørsel indsætte følgende bidrag:

  • Alle der har en fritvalgskonto i 2020 har ret til et bidrag på 4,0 pct. af den aktuelle ferieberettigede løn. Der er intet anciennitetskrav.
  • For hver feriefridag, som medarbejderen har fravalgt, skal I indbetale det, der svarer til løn under sygdom – dvs. en normal ”dagløn” inkl. pensionsbidrag.
  • På virksomheder, hvor der betales en højere sats for pensionsbidrag end overenskomstens sats, kan I aftale, at indbetalinger ud over denne sats hensættes på fritvalgskontoen.

Bidrag bruges til frihed eller pension

  • Medarbejderen kan vælge at få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen i forbindelse med, at medarbejderen holder fri, f.eks. ved ferie, feriefridage, børneomsorgsdage eller andre overenskomstmæssige fridage.

Medarbejderen fratræder sin stilling. Hvad så med beløbet på Fritvalgs Lønkontoen?

  • Ved fratrædelse udbetales det eventuelle indestående på Fritvalgs Lønkontoen sammen med sidste løn fra virksomheden.