Forbered modtagelsen

Som leder har du en central rolle i forhold til at sikre, at indslusningen af ny medarbejder forløber godt.

 

 

 

 

 

Men ligeså vigtigt er det, at de øvrige medarbejdere, der skal arbejde sammen med den nye kollega til daglig, er godt forberedt.

Det er altid krævende at starte på en ny arbejdsplads, og det er vigtigt at blive mødt med åbenhed og interesse.

Husk at det først og fremmest er en ny medarbejder eller kollega I skal byde velkommen og først derefter en ny kollega med udenlandsk baggrund.

Den nye medarbejder har en anderledes baggrund end det, I er vant til, det kan give en usikkerhed hos de øvrige medarbejdere om, hvad de kan forvente, og hvordan de skal handle.

Hvis der er særlige forhold at tage hensyn til, fx hvis den nye medarbejder har sproglige vanskeligheder, skal de øvrige medarbejdere have det at vide på forhånd. De skal måske være opmærksomme på at sætte flere ord på forklaringer og prøve at undgå indforståede vendinger.

bruger du tid og ressourcer på at give den nye medarbejder en varm, professionel og gennemtænkt velkomst, kommer det tilbage i form af en markant kortere indkøringsperiode

Last Updated on