Få din praktikant godt fra start

Når udlændige flytter til Danmark, skal de møde personligt hos kommunen ( husk at bestille tid) for at anmelde flytning samt ansøgning CPR nummer. Vi ser gerne at praktikvært hjælper med dette. 

Anmelde flytning samt ansøgning CPR nummer

  • Praktikanten skal møde personligt op på Borgerservice i jeres kommune ( husk at bestille tid ) medbringende sit pas samt brev fra agri LIDA som indeholder: Udfyldt indrejseblanket, opholstilladelse, boligoplysning. 

Forskudsopgørelse med skattekort.

  • Når din praktikant har fået CPR nummer kontakt os og vi opretter forskudsopgørelse med skattekort.

Nem-ID

  • Din praktikant skal have et NemID. Dette klares via Borgerservice, hvor praktikanten skal medbringe et vitterlighedsvidne med nem-ID. Medbring pas eller ID-kort, samt nøglekort.

NemKonto

  • Din praktikant skal have en NemKonto. Når praktikanten har fået gult sygesikringskort kontakt en dansk bank omkring dette. 

Skattekort i eIndkomst.

  • Som arbejdsgiver skal du hente din medarbejders skattekort i eIndkomst. Du får et brev med skattepersonnummeret og besked om, hvornår skattekortet er klar. Brevet sendes via digital post.

Navn på postkasse.

  • Husk at sætte praktikantens navn på postkassen. Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl.