En godt start

  din nye praktikant godt fra start.

Jeres nye praktikant kommer fra et andet land med en helt anden virksomheds- og arbejdskultur.

Din nye praktikant skal opleve at kunne få støtte af dig som leder. Du skal kunne indfri de forventninger som er skabt. Hvis du ikke indfrier forventningerne i løbet af de første tre måneder, kan det bevirke, at praktikanten aldrig knytter sig til arbejdspladsen.

Planlæg den gode modtagelse 

Første dag på jobbet

Med lidt planlægning af den første arbejdsuge hjælper du praktikanten med at komme godt igennem den første tid. Et introprogram for den første uge gør det overskueligt, hvad praktikanten skal lave og med hvem. Husk ikke at forvente for meget af den nye praktikant det første stykke tid. Det kan tage noget tid at komme ind i tingene.

Det er op til dig selv, hvor detaljeret et introduktionsprogram skal være. Husk, at en eventuel tidsplan kun bør være vejledende. Introduktionsprogrammet kunne for eksempel indeholde:

  1. En god introduktion af nye kollegaer og afdelingen.
  2. Gennemgang af personalehåndbog eller personalepolitikker.
  3. Rundvisning på virksomheden.
  4. Nogle rigtige og relevante arbejdsopgaver, som medarbejderen kan gå i gang med.
  5. Eventuel dato/plan for opfølgende samtale efter f.eks. 3 og/eller 6 måneder

Praktikanten skal hurtigt ind i jeres rutiner og arbejdsflow for at kunne tage virksomheds- og medarbejderkulturen i virksomheden til sig og for bedre at forstå den danske virksomhedskultur. I bund og grund er den bedste metode “learn by doing”.  Jo mere praktikanten er hands-on og inde i kulturen og organisationen, des hurtigere bliver denne onboardet og en integreret del af virksomheden.

Giv praktikanten tid og ro til at komme på plads

Din nye praktikant er her for at gøre et stykke arbejde for dig. Men undervurdér ikke det faktum, at personen har forladt sit hjemland og et etableret liv for nyligt for at starte et nyt liv op i Danmark. Det er modigt, men også tidskrævende og stressende. Praktikanten skal have et nyt liv og en hverdag på plads, så det er fordelagtigt at give din nye praktikant lidt luft i onboardingen.

Der kan også være en sprogbarriere, der hæmmer arbejdsflowet i de første par uger. Der vil være små kommunikative bump på vejen og kulturelle forskelle, der kan have indflydelse på arbejdsprocesserne. Lad din nye praktikant tilpasse sig de nye omgivelser, rutiner og kollegaer, inden du fylder på med opgaver og større projekter.

Vi hjælper dig med at holde styr på de praktiske ting

Indrejseregistrering

 • Når udlændige flytter til Danmark, skal praktikanten møde personligt hos borgerservice i din kommune eller International House for at anmelde flytning, ansøgning CPR nr. samt MITID.

Ansøg forskudsopgørelse med skattekort. 

 • Udenlandske medarbejdere skal betale skat i Danmark fra første dag.
 • Når din medarbejder har fået CPR kan skattekort søges. Oplys agri LIDA medarbejderens CPR nummer og vi ansøger skattekort.
 • Som arbejdsgiver kan du ikke udbetale løn til en medarbejder uden et dansk skattepersonnummer (cpr-nummer) og har medarbejderen ikke et forskudsskema, skal du som arbejdsgiver tilbageholde 8 % i AMBI og 55 % i skat. 

Opret bank NemKonto

 • Opret en NemKonto til din medarbejder via en dansk bank. Når medarbejderen har fået gult sygesikringskort kontakt en dansk bank omkring dette. 
 • Brug din virksomheds bank til at hjælpe din nye medarbejder med at åbne bankkonti i Danmark eller opret konto i Lunar bank . Vi kender flere udenlandske medarbejdere som varmt anbefaler Lunar Bank

Med et stærkt onboarding-program kommer du til at høste gevinsten af en integreret og glad ny praktikant.