Evalueringsskema praktikvært

Praktikværten (fodermester eller driftleder) udfylder evalueringsskemaet halvårligt og ved praktikkens afslutning.
Vi håber, I vil give jer tid til at besvare. Resultatet bruger vi til at gøre praktikken endnu bedre for jer og de studerende.

=