EN GOD TONE SMITTER, MEN DET GØR EN DÅRLIG TONE OGSÅ

Last Updated on

Om omgangstonen

tal ordentligtOmgangstonen handler om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen, dvs. både kommunikationen medarbejderne imellem, men også din kommunikation over for medarbejderne. Generelt vidner en god omgangstone om, at der er et godt samarbejdsklima på arbejdspladsen, og at I respekterer hinanden. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også. Omgivelserne mærker hurtigt, hvis tonen er dårlig.

En dårlig omgangstone kan være udtryk for dårlig trivsel og en måde at håndtere stresssituationer på. Når vi er stressede eller ved at blive stressede, reagerer nogle ved at blive mere irritable og ”bider af” andre, nogle bliver pessimistiske og opgivende, og andre reagerer ved ikke at sige så meget. Under tidspres, eller hvis man har en dårlig dag, kan en hård tone være det, der får bægeret til at flyde over. Så selv om man hidtil har kunnet klare tonen, bliver det pludselig for meget og kan føre til konflikter på arbejdspladsen.
Derfor bør der gribes ind over for en dårlig omgangstone, og det bør drøftes, hvordan man taler til hinanden.

Hvad kan du gøre

For at få overblik over, hvad du kan gøre, så start med at finde ud af, hvad det er, der fortælles/opleves om omgangstonen hos jer, hvad problemet er, hvem der oplever det, og hvem eller hvad der er med til at skabe den dårlige omgangstone.
På en arbejdsplads, hvor omgangstonen har baggrund i virksomhedskultur og gamle vaner, kan det måske være vanskeligt selv at se, hvor skoen trykker. Her kan udsagn omkring omgangstonen fra nye medarbejdere eller medarbejdere, der siger op, være en indikator.
I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS), hvis I gennemfører sådanne, kan du tage omgangstonen op med den enkelte medarbejder og høre, hvad han/hun synes om den måde, man omgås hinanden på.

Samtale med enkeltpersoner

Bliver du opmærksom på, at det er enkelte medarbejdere, der er med til at skabe den dårlige omgangstone, bør du tage en snak med dem om deres adfærd. Undgå at virke anklagende, men vær bestemt i din holdning omkring, at I ikke accepterer en dårlig omgangstone på arbejdspladsen. Lyt også til den pågældende medarbejder, og find ud af, om der er noget, der ligger til grund for den omgangstone og adfærd, medarbejderen udviser.

Forebyg dårlig omgangstone

Tag en snak om omgangstonen på et personalemøde

I kan tage temaet ”Omgangstone” op på et personalemøde el.lign. og få en snak om, hvordan I omgås hinanden, og hvordan de forskellige medarbejdere opfatter omgangstonen. Tal også om, i hvilke situationer, at kommunikationen går skævt, og hvornår det er svært at ha’ en ordentlig omgangstone. Det er også vigtigt, at I ser fremad og får talt om, hvordan sproget og omgangsformen skal være, for at det er rart at være på arbejde, og hvad der kendetegner en god omgangstone for jer. På den måde får den enkelte medarbejder også mulighed for at tænke over den måde, han/hun selv kommunikerer på.

Giv konstruktivt kriktik

Med konstruktiv kritik har du fokus på sagen og ikke personen. Når du fx siger ”Du rydder aldrig op efter din vagt”, så virker det anklagende og kan starte en konflikt. I stedet gælder det om at blive på egen banehalvdel, dvs. at du har fokus på din egen oplevelse af situationen og dine egne behov, fx ”Kan vi ikke aftale, at vi rydder op efter hver vagt”.  Tænk på tid og sted, når du giver kritik – udtryk aldrig din kritik over for en person i andres påhør – hverken kolleger eller kunder.

Aftal spilleregler

I kan også aftale nogle spilleregler for, hvordan omgangstonen skal være. Her er det vigtigt, at alle er med til at finde de spilleregler, der skal gælde på jeres arbejdsplads.

Spillereglerne kunne fx være:

  • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden
  • Vi forventer, at alle bidrager til at skabe en god omgangstone og gode relationer
  • Vi respekterer hinanden og behandler hinanden ligeværdigt
  • Vi accepterer ikke drilleri, dårlig omgangstone eller mobning
  • Vi må godt afreagere en gang imellem, men hvis det ofte handler om den samme kollega, bør vi tage diskussionen med den pågældende
  •  Hvis du er uenig med din kollega, så gå direkte til vedkommende – hold fokus på sagen, og tag udgangspunkt i det, du føler og dine behov, så du ikke virker bebrejdende
  • Hvis din kollega taler til dig om en 3. person, så spørg kollegaen, om han/hun har sagt det til vedkommende selv
  • Når vi er vidne til drilleri, dårlige omgangstone eller mobning, går vi til vores arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.