Den nye ferielov og udenlandske medarbejdere

  • Udenlandske medarbejdere, som arbejder i Danmark er omfattet af ferielovens regler, ligesom virksomhedens øvrige lønmodtagere. Udenlandske medarbejdere er derfor også omfattet af reglerne om indefrysning af feriepenge i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020.
  • Såfremt en udenlandsk medarbejder fratræder sin stilling og rejser tilbage til sit hjemland, eksempelvis fordi sæsonen er slut eller ansættelsesforholdet ophører af anden årsag, kan medarbejderen ikke få optjente feriepenge fra indefrysningsperioden udbetalt ved hjemrejse.  Feriepenge optjent i indefrysningsperioden skal derimod indberettes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden) via eIndkomst.
  • Når udenlandske medarbejdere, der har optjent feriepenge i indefrysningsperioden, ønsker disse feriepenge udbetalt, skal medarbejderne selv ansøge Fonden om at få udbetalt de indefrosne feriepenge. Der kan tidligst ske udbetaling fra fonden den 1. oktober 2021, hvilket skyldes administration og kontrol af virksomhedernes indberetninger. Den udenlandske medarbejder skal selv dokumentere både, at han har forladt det danske arbejdsmarked, og at han er rejst hjem
  • Det vigtigt at understrege, at indefrosne feriemidler ikke må udbetales af virksomheden direkte til medarbejderen – udbetaling af indefrosne feriemidler skal altid ske fra Fonden til den enkelte medarbejder.  Fonden vil herefter opkræve virksomheden, såfremt denne ikke allerede har indbetalt det fulde beløb til Fonden.

Læs mere om Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden)