Kategoriarkiv: Living in Denmark

Rygning på arbejdspladsen

Røgfrit miljø

Alle virksomheder skal have en skriftlig rygepolitik, som skal sikre, at ingen udsættes for passiv rygning

Det er som hovedregel forbudt at ryge på arbejdspladsen for at beskytte medarbejdere mod passiv rygning. I loven er der desuden krav om, at arbejdspladsen skal have en rygepolitik.

Rygepolitik

Alle virksomheder skal have en rygepolitik. Den skal fortælle, om man må ryge på virksomheden. Hvis virksomheden tillader rygning, skal det præciseres, hvor der må ryges. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, fx på en opslagstavle, og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det vil få, hvis politikken ikke bliver overholdt. Det kan fx være en påtale.

Bud på en rygepolitik

Den letteste rygepolitik, som allerede er kendt i en række virksomheder, er at forbyde rygning totalt indendørs i arbejdstiden.

På nogle arbejdspladser er det endda helt forbudt at ryge i arbejdstiden.

Ønsker din virksomhed at give rygerne mulighed for at ryge, kunne en rygepolitik for eksempel se sådan ud:

 • Virksomheden ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning.
 • På denne virksomhed skal alle beskyttes mod passiv rygning, men rygere skal have mulighed for at ryge i arbejdstiden.
 • Derfor er det ikke tilladt at ryge indendørs, og hvor røgen i øvrigt kan genere andre. Men der er følgende undtagelser for rygeforbuddet:
 • Rygning kan være tilladt på enkeltmandsarbejdspladser, hvor arbejdet foregår i et lukket rum, og hvor kun rygeren opholder sig. Det er rygerens pligt at sikre, at lokalet udluftes godt, og at der ikke ryges umiddelbart før den aftalte rengøring af lokalet.
 • Der opstilles et antal rygekabiner på nærmere udvalgte steder. Kabinerne kan benyttes af op til to personer af gangen.   
 • Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder, der er afmærkede. Herved undgås det, at andre udsættes for røgen.
 • Rygning er tilladt udendørs på virksomhedens område.
 • Det er ikke tilladt at ryge i virksomhedens køretøjer.
 • Virksomheden stiller gratis rygetrangsbekæmpelsesmidler til rådighed i arbejdstiden og tilbyder støtte til rygestopkurser.
 • Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få tilbud om et rygestop-kursus.

Undgå, at fleksible tider udvikler sig til overarbejde og stress

Vær opmærksom på arbejdsbyrden

StressDu presser medarbejderne for hårdt 

Intet kører gode medarbejdere ned som arbejdspres og overanstrengelse… Det er fristende at sætte de bedste medarbejdere på størstedelen af arbejdsopgaverne, og mange ledere falder i den fælde. Men at overanstrenge de gode medarbejdere kan skabe forvirring: Det får dem til at føle, at de bliver straffet for at gøre et godt stykke arbejde. 

Skab holdepunkter og pauser

Pauser fra arbejdet er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. De hjælper til, at vi kan holde koncentrationen og overskuddet både fysisk og mentalt. Pauserne er dog i fare for at forsvinde i det grænseløse arbejde.

Overarbejde og for stort pres har den modsatte virkning på produktiviteten. En ny undersøgelse fra Stanford viser, at medarbejderes produktivitet forringes markant for hver time der går, når en arbejdsuge overskrider 50 timer. Hvis en arbejdsuge overskrider 55 timer, falder medarbejdernes produktivitet så markant, at de i realiteten ikke producerer noget brugbart længere. 

Hvis du ønsker at øge en dygtig medarbejders arbejdsbyrde, er det også en god idé at give medarbejderen noget for indsatsen. Talentfulde medarbejdere vil med glæde tage imod flere og mere udfordrende arbejdsopgaver, hvis de belønnes med fx mere frihed, et løntillæg eller en forfremmelse. Hvis du blot ændrer på arbejdsbyrden, fordi medarbejderen er talentfuld, vil medarbejderen søge en anden stilling, hvor hun modtager, hvad hun fortjener. 

Travel Insurance

Why You Should Always Travel with Insurance

It may cost you a million! Never compromise when it comes to travel insurance! To travel is to live, but to travel without insurance is stupid. There, we said it!

Insurance is the single most important thing which you should invest in and for the small amount of money it costs per day, usually around the 1 Euros, you would be stupid not to get it.

If you have forgotten or opted out on travel insurance, you stand alone with the financial responsibility if things go wrong when traveling abroad. Even less serious injuries like a broken leg or a less serious illness can easily run into thousands of Euros.

A million Euros or more

It is not uncommon that foreign hospitals charge over 5000 Euros a day for a hospital bed. Complicated injuries or illnesses such as a broken back, brain hemorrhage or the like, may (including repatriation by air ambulance) cost you more than a million Euros – if you do not have travel insurance, that is!

If you want to travel unconcerned around the world, it is essential to purchase travel insurance. It will be a much smoother process if something goes wrong.

Holding a private insurance? Check the small print

Please note that many travellers mistakenly believe that their private insurance or credit card insurance always cover the trip abroad. Beware, the conditions can vary greatly and it is important to read the policies and fine print very carefully before departure. In most cases, private insurance or credit card insurances do not ensure comprehensive cover if something goes wrong.

Be sure that the travel insurance coverage is adequate. Special attention should be on the following areas:

 • length of journey (be sure to cover the entire duration of your stay)
 • purpose of the stay (holiday / studies / business)
 • travel activities (make sure you have coverage for all planned activities, including risky sports)

List of travel insurances in Denmark

There are a lot of different insurance companies on the market in Denmark. It does not matter if you go hiking, on winter sport or you want to travel to a country outside Denmark- there is always a comprehensive travel insurance available. We have listed the most reliable travel insurances in Denmark below

Allianz

Europæiske ERV 

GF Forsikring

IF

Gouda

Lonely Planet

These travel insurance companies all offer different features at different prices. Comparing all travel insurance policies can be time-consuming.

Never compromise with travel insurance!

The blue European Health Insurance Card

The blue European Health Insurance Card

If you need medical treatment during travels in the EU, Norway, Iceland, Liechtenstein (EEA), or Switzerland you will have to use the blue European Health Insurance Card. You can read more about how to order the blue European Health Insurance Card.

Who can order a European Health Insurance Card in Denmark

EU citizens who are covered by the Danish health insurance can order the card for free online. To order the card, you will have to use your personal “Nem-ID” login. If you, in the case of special circumstances, are not able to order the blue card online, you must contact the registration office “Folkeregisteret”, at your local Citizen Service Center.

Other citizens

If you do not have a Danish citizenship or a citizenship of another member state of the EU, an EEA country or Switzerland, please be aware that from August 1, 2014, the Danish public coverage of expenses for medical treatment during a holiday in another Nordic country will change. You might not be entitled to any public coverage of expenses for medical treatment during travel in other EU/EEA countries or Switzerland except the Nordic countries.

How can you order the blue European Health Insurance Card?

If you are covered by the Danish health insurance, you can order the card for free online. If you, in the case of special circumstances, are not able to order the blue card online, you can contact Udbetaling Danmark by phone +45 70 12 80 81.

Go to the borger.dk page to order the blue European Health Insurance Card

Multicultural Workplace

multiWorking as intern at agri LIDA internship program involves coming into contact with cultures other than your own. Regardless of whether you have a Danish background or any other cultural background, you will meet people who have a different background than you.

Agri LIDA has students on internships in Denmark from more than 25 countries. This means that having colleagues with a different cultural background than yourself is very common.

A Danish multi-cultural workplace can be vital and exciting.

Working in an environment with people of different backgrounds, races and nationalities can be a rewarding and fulfilling professional experience. You can expand your horizons by learning different communication skills and approaches while interacting with people from around the world. However, working in a multicultural workplace does require a certain amount of tact, diplomacy and a willingness to learn, adapt and compromise.

Patience and Understanding

Working with colleagues in a multicultural environment requires a certain level of patience. People from different backgrounds often have different ways of approaching tasks and human interactions. These are neither right nor wrong, only different. Having the patience to take the time to fully understand where colleagues are coming from in different workplace scenarios can help you all work together more efficiently and effectively.

Respectful Acceptance

Cultural differences range vast and wide, from religious beliefs to cultural norms. People from diverse backgrounds bring a number of different socially-acceptable professional and personal practices into the workplace. Whether or not you agree with your colleagues, it is important to respect their differences. This means restraining yourself from commenting on things you are unfamiliar with or don’t particularly agree with and accepting your colleagues’ cultural backgrounds for what they are.

Language Use

People who don’t speak your native language might inadvertently use words or phrases that you might find inappropriate for the workplace. Give colleagues with new language skills leeway in how they use their words. If you feel a colleague inadvertently offends customers due to inexperience with certain accepted customs and practices, discuss the issue privately with your human resources representative. This person is trained to deal with these types of situations in a professional and effective manner.

Willingness to Learn

Working with people from other backgrounds exposes you to customs, cultures and practices you might never have otherwise come in contact with. A willingness to get to know your colleagues on a personal level will create a sense of goodwill in the workplace that can translate to better professional collaboration. Most people, when asked in an appropriate way, are more than happy to talk about differences between cultures. This can give you greater insight into why people think, behave and act the way they do. Be open to discussing your own background and cultural beliefs, provided these conversations don’t tread into inappropriate workplace conversation. If you are unsure about what constitutes inappropriate workplace dialogue, consult your human resources representative.

We’d be happy to welcome you!

Payment for courses in Danish language.

LanguageFor students intent on completing, failure is no longer a free option…

Foreign employees and students now have to pay partially to learn Danish Introduction of partial user payment for courses in Danish language.
From 1. July 2018 all self supporting attendents to courses in Danish language including foreign employees and students have to pay DKK 2.000 per module. A Danish course will typically consist of six modules.

Please note: Danish language classes remain free providing you pass all the modules.

This new user payment scheme is a result of the passing on 4. June 2018 by the Danish parliament of the bill L 255 – amendment of the law regarding education in Danish language for adult foreigners.

Refugees and family reunification holders are not included in the user payment scheme, and they will still be able to take Danish couses for free. Au pairs are also not included as the host family already pays part of the expenses for Danish lessons under the present rules.

 

Make Friends During Your Internship Abroad

One of the biggest quarrels that some people have about living, working, studying, or interning abroad is that they won’t know anyone. This is a very common concern which you can overcome by just being more proactive.

Meet Up With Other International Interns. intern abroadMeeting up with other interns is a very good place to start when trying to make friends abroad. Check and see if there are other people interning in your company, as they may be looking to make friends also. If you’re interning through a provider like agri LIDA Internship Program it much easier to make friends.

 

Social Media Is Your Friend. MakeFriends-2This one may come as no surprise but has to be mentioned. There are so many social media outlets that you can use to help you make friends. Facebook groups are an ideal way to “e-meet” new people and schedule various social activities in your community. Meetup applications are greats tools to also use. For example, Tinder Social and Meetup are popular apps that are used worldwide and are unique alternatives to Facebook.

Take A Language Course. MakeFriends-3There are many benefits to taking a language course during your internship abroad. Firstly for obvious reasons, you get to learn a new language. But even more than that, you have the chance to take a class with other foreigners. This is a unique way to meet new people and put yourself in a better position to make friends.

 

Go Out With Your Coworkers. 148-arhusThis is an easy tip to start with if you’re struggling to make friends. When you’re a new intern with a company, don’t be surprised if your coworkers invite you to go out. Your colleagues will want you to feel welcomed and part of the team. Often times companies will have a once a week dinner or after working hours activity to boost the team morale.

Get Out Of Your Room. praktik boligGet out of your room. This one may seem so simple but it’s a major step in making friends. After a long week at your internship you may feel like watching TV all weekend, but its important to go out and be social, spending too much time in front of a screen can be a real handicap when it comes to the “social game.” Social anxiety or a feeling of homesickness may come over you during your internship abroad but the best way to get over these emotions is to get out of your room and be active.

Stay Up To Date With Local Events. nyvangWhen you’re doing an internship in a new country it’s expected that you won’t have knowledge of local venues and events in the area. So it’s beneficial for you to discover and learn about hotspots to visit. 

Test Din Praktikplads

Har du fået en god introduktion til dine opgaver?

1) Jeg ved slet ikke, hvad mine opgaver er!
2) Min chef brugte fem min. på at vise mig de basale opgaver og
systemer.
3) Jeg fik en god introduktion til mine opgaver, systemer og procedurer.
4) Min chef har brugt meget tid på at sætte mig ind i mine opgaver, og jeg
får løbende hjælp, når jeg støder på udfordringer.

Hvor stor en andel af det arbejde, du udfører, er relevant for din
uddannelse?

1) Nul. Jeg laver kun ligegyldige opgaver, som jeg ikke havde behøvet at
have en videregående uddannelse for at kunne løse.
2) Størstedelen af mine opgaver er ikke særlig relevant for min
uddannelse.
3) Jeg laver både opgaver, der er relevante, og opgaver, der ikke er.
4) Langt de fleste af mine opgaver er relevante for min uddannelse og
udfordrer mig fagligt.

Har din chef forståelse for, at du udover dit praktikophold har et
deltidsjob eller studieopgaver?

1) Ifølge min chef har jeg ikke noget liv uden for mit job.
2) Jeg har fået lov til at gå kl. 14.00 om onsdagen, da jeg har undervisning
på uni.
3) Min chef er fleksibel i forhold til mine studieopgaver, og mit
praktikophold er kun 32 timer, så jeg løbende har tid til at arbejde på min
praktikrapport.
4) Min chef er meget fleksibel, og det er intet problem, at jeg både har et
deltidsjob og undervisning ved siden af mit praktikophold.

Hvor mange dage om ugen arbejder du over?

1) Alle dage. Jeg er altid den sidste, der går. Og lang tid efter, at de andre
er smuttet.
2) Et par gange om ugen. Vi har meget travlt for tiden, og min chef
forventer, at jeg bliver og hjælper til.
3) Det sker indimellem.
4) Aldrig. Vi går alle hjem omkring kl. 17.00.

Er du blevet tildelt en praktikkoordinator, som du kan komme til med
spørgsmål, udfordringer osv.?

1) Nej.
2) Nej, men jeg snakker indimellem med mine kollegaer om mine
udfordringer.
3) Ja, jeg har en praktikkoordinator, som jeg kan gå til, hvis jeg har nogle
spørgsmål.
4) Ja, jeg har en praktikkoordinator, som jeg løbende holder møder med.

Hvor mange praktikanter er I?

1) Vi er fem praktikanter. Og fem betalte medarbejdere.
2) Vi er fire praktikanter – to i hver team.
3) Vi er to praktikanter, som har hvert vores faglige område.
4) Der er kun mig.

Bliver du inviteret med til personalemøder?

1) Jeg er aldrig med til nogen møder – jeg laver kun kaffen.
2) Jeg er meget sjældent med til møder, da jeg passer telefonen imens.
3) Ja, jeg bliver ofte inviteret med, hvor jeg bliver inddraget i strategien og
ugentlige udfordringer.
4) Jeg er med til alle møder på lige fod med mine kollegaer.

Bliver dine input hørt i det daglige arbejde?

1) Aldrig, aldrig, aldrig!
2) Sjældent omkring det faglige. Til gengæld stemmer vi ligeligt om, hvilken
kage fra Lagkagehuset der skal købes til fredagskaffen.
3) Ja, mine kollegaer er gode til at lytte til mine forslag.
4) Helt bestemt. Mine kollegaer lytter til mig og inddrager mig ofte i store
beslutninger.

Vurderer du, at der er mulighed for, at du kan få et job i
virksomheden, når din praktikperiode ophører?

1) Det er ikke en vurdering, jeg ved det. Muligheden er lig nul (og som om
jeg gad!).
2) Nej, det tror jeg bestemt ikke.
3) Måske. Jeg ved, at en tidligere praktikant blev ansat som
studentermedhjælper efter praktikperioden.
4) Der er en god mulighed. Det er næsten kutyme i min praktikvirksomhed.

Kan din praktikvirksomhed undvære praktikanter?

1) Nej! Det er der alt for meget (lorte)arbejde til.
2) Nej. De andre medarbejdere ville få for travlt.
3) Praktikanterne varetager nogle vigtige opgaver, men mon ikke en anden
medarbejder kunne lave dem.
4) Det kunne de godt. Med den tid min chef lægger i at lære mig op, ville
han selv kunne lave de fleste af opgaverne.

Hvordan vurderer du i alt din praktikvirksomhed?

1) -­1000 på en skala fra 1-­5.
2) Under middel. Jeg har ikke lært noget indtil videre.
3) Over middel. Jeg lært en masse, jeg kan tage med mig videre.
4) På karakterskalaen ville jeg give dem 12,3!

Under 12 point:  😥 

Tag din jakke, og løb. Du er den uheldige indehaver af den værste
praktikplads. Nogensinde. Hvilket som helst valgfag, der har plads til flere
tilmeldinger, er bedre end dét helvede på jord.

12-­22 point:  😐 

Du har bestemt ikke stået forrest i køen, da praktikpladser blev udleveret.
Tal med din chef om det – er der mulighed for, at du kan få nogle flere
relevante arbejdsopgaver? Hvis ikke, så pak din taske, og smut.

23-­33 point:  🙂 

Du har en god praktikplads, der sørger for, at du lærer noget relevant. Sug
alt det til dig, du kan, og hold dig gode venner med dine kollegaer og chef
– måske kan du få lov til at blive der.

Over 34 point:  😀 

Du har verdens bedste praktikplads. Længere er den ikke. Gør alt, hvad du kan, for at få en fast stilling.

 

Mangler du din løn?

Du har som privatansat måske oplevet, at du ikke har fået udbetalt din løn i tide.

lønVi får (desværre) ofte henvendelser fra privatansatte, der ikke har fået deres løn til tiden og nogle gange er det for tredje måned i træk. Spørgsmålet er, hvad man som lønmodtager skal stille op, når arbejdsgiver gentagne gange undlader at indbetale lønnen i rette tid?

Vær pragmatisk, når du rykker for lønnen

Vi ser ofte, at den sene lønudbetaling ikke skyldes en manglende betalingsevne, men derimod banal rod i arbejdsgivers administration. Hvis du oplever, at få din løn med nogle dages forsinkelse så start med at italesætte problemstillingen overfor din chef eller HR-afdelingen. Som regel er der tale om en administrativ fejl, der betyder at lønnen kommer med nogle dages forsinkelse. Du kan med fordel tilbyde din hjælp, hvis der er noget du kan gøre så frister for indberetning af løn m.v. bliver overholdt. Derudover – og vigtigst af alt- bør du forklare, at en manglende lønudbetaling medfører personlige økonomiske vanskeligheder for dig og din familie. Ofte vil en arbejdsgiver svare med en undskyldning og en lovning på, at det aldrig sker igen, og dermed fremadrettet være fokuseret på problemet.

Lovgivningen

Hvis du derimod oplever at lønnen udebliver eller gentagne gange bliver indbetalt for sent skal du reagere. Juraen er relativt simpel: din arbejdsgiver misligholder ansættelsesforholdet, når han ikke betaler din løn! Du skal derfor straks reklamere skriftligt – altså sende et påkrav – over den manglende betaling. Ved at vente for længe risikerer du, at din passivitet bliver betragtet som et lån til arbejdsgiver. Du skal give en frist til din arbejdsgiver for, hvornår lønnen skal være indbetalt på din lønkonto. Normalt er fristen 3-5 dage. Du har som udgangspunkt ret til at hæve ansættelsesforholdet, hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler lønnen inden fristens udløb. Det er derfor vigtigt at angive i påkravsskrivelsen, at du ophæver ansættelsesforholdet, hvis betalingen udebliver.

Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke betaler din løn, kan du som lønmodtager vælge at indgive en konkursbegæring. Dette er det nødvendige inkassoskridt i forhold til at rejse kravet om dit tilgodehavende overfor Lønmodtagernes Garantifond. Muligvis har en kreditor allerede indgivet en begæring og du kan undersøge dette ved at henvende dig i skifteretten i din arbejdsgivers bopælskommune. Reglerne omkring konkurs og rekonstruktion er bekrevet her og du kan ved at læse nærmere få svar på relevante spørgsmål, hvis din arbejdsgiver går konkurs.