Kategoriarkiv: Agriculture Internship

Travel safe in Europe

Europe Travel Insurance

When visiting Europe, travelers shall be financially covered so to properly challenge any sudden event that might call for unanticipated expenses.

We therefor advise you to have the blue EU Health Insurance Card and travel health insurance when you travel in the EU countries.

VEJEN TIL EN GOD FØRSTE DAG

VEJEN TIL EN GOD FØRSTE DAG…

Der findes utallige historier om nye medarbejdere, der er mødt op til en mildt sagt uheldig første arbejdsdag. Negative oplevelser på første dag har konsekvenser. Hvis ikke medarbejderen ligefrem bliver væk dagen efter, giver det i hvert fald et ordentligt hug til trygheden og glæden ved jobbet.

En dårlig første dag kan også forlænge tiden, indtil vores nye medarbejder er helt oppe i gear. Og risikoen for, at ansættelsesforholdet bliver kort, stiger.
Vejen til en god første dag går gennem planlægning. Vi skal være parate til den nye.
Indsatsen skal naturligvis stå mål med virksomhedens størrelse, hvor mange resurser
vi har osv. I det følgende vises en række ideer, der kan benyttes efter behov.

Kontaktperson i virksomheden

Der skal være en person klar til at tage i mod. Der opstår ofte hastesager, og chefen kan blive tvunget ud på opgaver, der virker mere presserende, end at en ny ansat starter. Men hvis det kan ske så sørg for, at der er en backup-person. Det er en kæmpe ærgrelse for en ny medarbejder at tilbringe de første timer alene.

Morgenmad med kollegerne

En gammel klassiker er at have morgenbrød med og bruge en times tid på at
spise og tale om løst og fast. Og fx tage en ”bordet rundt”, så alle får præsenteret
sig selv. Hos dem der brugte tricket fra side 16 med at sende et lille spørgeskema
til den nye ansatte før første dag, er snakken allerede i gang.

Dagsplan og ugeplan

Der bør være en klar plan for, hvad der skal ske i løbet af den første uge. Måske
har du allerede tilsendt den, før den nye ansatte startede. Hvis ikke, så hav den
klar på skrivebordet eller hvad der nu vil være den nye medarbejders faste base.
Brug tid på at tale den igennem med den nye ansatte.

Hav konkrete opgaver klar

Et job kan være så indviklet, at det kræver en stor mængde oplæring at komme
rigtigt i gang. Men kan vi have konkrete opgaver klar til dag ét, vil det skabe stor
motivation hos den nye. Det gælder, uanset om det er en journalist, tømrer, frisør
eller praktikant… Opgaven skal selvfølgelig planlægges, så den ikke gør skade på
kundeforhold og andre relationer.

Rundvisning

Hvis der er tale om et større sted, så vis rundt og hils på folk i andre afdelinger og
forklar, hvad der sker. Det behøver ikke være chefen, der gør det. En kollega – fx
en buddy – kan gøre det ligeså godt. Det er i øvrigt også et fint ansvar at give
sine andre ansatte.

How to Prepare Yourself Before the Start of an Internship

Knowing where to find inside information about a potential employer can mean the difference between getting a job from a great company and heading down the wrong path.

It’s tempting to jump on the first job offer you get, but the last thing you want to do is find yourself working for a company that doesn’t align with your goals or values. But it’s difficult to get a full picture of a company’s culture and working environment in a few short interviews and one tour of the office building.

Take Time to Review the Company’s Website

Before starting your research, take some time to think about what you want and need — both from and beyond the job — to be successful and truly engaged at work.

Take time to review and learn about the company, its products and services, and the employees who currently work there. Check out current employees LinkedIn Profiles so that when you begin your internship, you’ll feel that you already know your supervisors and co-workers. Be prepared on your first day to go around and meet people and introduce yourself. Taking the initiative to meet your co-workers will help set a good tone for your ability to establish personal and professional relationships.

 

 

 

How to Work with Someone You Hate

god morningWorking with someone you hate can be distracting and draining. Pompous jerk, annoying nudge, or incessant complainer, an insufferable colleague can negatively affect your attitude and performance. Instead of focusing on the work you have to do together, you may end up wasting time and energy trying to keep your emotions in check and attempting to manage the person’s behavior. Fortunately, with the right tactics, you can still have a productive working relationship with someone you can’t stand.

If you work with someone you don’t like, you’re not alone… The detested co-worker is a familiar archetype, this is part of the human condition… There are always other people — be they relatives, fellow commuters, neighbors, or coworkers — who we are at risk of tangling with. Avoiding people you don’t like is generally a successful tactic but it’s not always possible in a workplace. Some people are there, like it or not. Next time you find yourself shooting daggers at the person in the cubicle next to you, consider the following advice.

Manage your reaction

Your response to your dreaded co-worker may range from slight discomfort to outright hostility. The first step is to manage it. If there is someone who is annoying or abrasive, don’t think about how the person acts, think about how you react. It’s far more productive to focus on your own behavior because you can control it. This will enhance your ability to handle stress, which means the annoying person isn’t that annoying anymore.

Keep your distaste to yourself

While working through your displeasure, avoid the temptation to gripe with other coworkers. Because emotions are so contagious, you can bring everyone down. Besides, complaining about someone in your work can reflect negatively on you. You may garner a reputation as unprofessional or be labeled as the difficult one. If you find you have to vent, choose your support network carefully. Ideally, choose people outside the work.

Consider whether it’s you, not them 

Once you have your reactions in check, think about what it is you don’t like about the person. Is there something specific that sets you off? Is it that she’s just different than you? Does he remind you of your father? Do you wish you had her job? Jealousy and other negative emotions can cause us to wrongly assess and mistreat others. When someone is doing better than us, we tend to scorn them… Differences can make us biased. Our favorite person in the world is ourselves. The more different someone is from us, the more likely we are to have a negative reaction to them. Focus on the behaviors, not the traits, that irk you; this will help you discern stereotypes from true dislike. Start with the hypothesis that the person is doing things you don’t like but is a good person. By better understanding what is bothering you, you may also be able to see your role in it. It’s reasonable to assume you’re part of the problem… Be honest with yourself about your share of the issue. And be on the lookout for patterns. If everywhere you go there’s someone you hate, it’s a bad sign.

Principles to Remember

Do:

 • Manage your own reaction to the behavior first
 • Practice emotional detachment so the person’s behaviors don’t bother you
 • Spend time trying to get to know the person and better understand what motivates him

Don’t:

 • Assume that it is all about the other person — you likely play some part
 • Commiserate with others who could be unfairly influenced by your negativity or may judge you for your complaints
 • Give feedback unless you can focus on work issues and can avoid a personal conflict

 

Er du i tvivl om, hvad din chef må sige om dig?

Personalesager er per definition fortrolige.

Din chef må gerne udtale sig om for eksempel de generelle retningslinjer på arbejdspladsen, men hun eller han skal til hver en tid afholde sig fra at omtale konkrete personalesager.

Ifølge straffelovens § 152 er det strafbart for ansatte uberettiget at videregive fortrolige oplysninger.

Et godt råd til chefen

For at være på den sikre side, er et godt råd til landets mange ledere:

– Som chef skal du holde kaje om konkrete sager.

 Tommelfingerregel til lederne.

– Lad være med at sige noget om dine medarbejdere offentligt, som du ikke vil have, de skal sige om dig.

En chef bør aldrig udlevere ansatte, da det kan få resten af medarbejderstaben til at ryste på hovedet og gå udover de ansattes motivation og tillid til ledelsen.

Tonen skærpes på arbejdspladserne

arbejdsglæden ervækRå og langtfra hjertelig. Det er i den retning, tonen på arbejdspladserne udvikler sig ifølge ny rapport fra HK, der har et voksende antal sager, hvor medlemmer må have krisehjælp efter voldsom chikane og mobning på arbejdet. Udviklingen omfatter hele arbejdsmarkedet.

Der er et skred i sproget og en større accept af, at man i samfundet i øvrigt taler grimt til og om andre. Men vi bliver nødt til at værne om en professionel omgangstone på arbejdet. Det er ikke – og må aldrig blive – i orden at kalde en medarbejder for »en grim, dum heks«.

Der er ufatteligt mange dårlige ledere. Ikke fordi det er dårlige mennesker, men fordi de har dårlige vilkår. De er typisk valgt som ledere på grund af deres faglige dygtighed og har ikke forudsætningerne for at lede et personale.

Som gennemgående fejl i organisationer og virksomheder har man sparet mellemledere væk og erstattet dem med selvstyrende grupper uden at klæde grupperne på til at styre sig selv. Dertil kommer medarbejdere, der er sat til selv at forvalte et arbejdsområde uden øvre arbejdstid.

Arbejdsglæden er væk 

Hvis du vil gøre op med forråelsen af arbejdslivet, er det nu ikke produktivitetsforøgelse, du skal bruge som sigtepunkt…
Folk har mistet arbejdsglæden og færten af, hvorfor de er på deres arbejde, for de oplever ikke at have tid til det, de er uddannet til og er gode til. Det skaber stress, depression, irritabilitet og skrøbelighed. Man bliver nærtagende og aggressiv. Og så bliver man ude af stand til at styre konflikter på arbejdspladsen.

EN GOD TONE SMITTER, MEN DET GØR EN DÅRLIG TONE OGSÅ

Om omgangstonen

tal ordentligtOmgangstonen handler om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen, dvs. både kommunikationen medarbejderne imellem, men også din kommunikation over for medarbejderne. Generelt vidner en god omgangstone om, at der er et godt samarbejdsklima på arbejdspladsen, og at I respekterer hinanden. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også. Omgivelserne mærker hurtigt, hvis tonen er dårlig.

En dårlig omgangstone kan være udtryk for dårlig trivsel og en måde at håndtere stresssituationer på. Når vi er stressede eller ved at blive stressede, reagerer nogle ved at blive mere irritable og ”bider af” andre, nogle bliver pessimistiske og opgivende, og andre reagerer ved ikke at sige så meget. Under tidspres, eller hvis man har en dårlig dag, kan en hård tone være det, der får bægeret til at flyde over. Så selv om man hidtil har kunnet klare tonen, bliver det pludselig for meget og kan føre til konflikter på arbejdspladsen.
Derfor bør der gribes ind over for en dårlig omgangstone, og det bør drøftes, hvordan man taler til hinanden.

Hvad kan du gøre

For at få overblik over, hvad du kan gøre, så start med at finde ud af, hvad det er, der fortælles/opleves om omgangstonen hos jer, hvad problemet er, hvem der oplever det, og hvem eller hvad der er med til at skabe den dårlige omgangstone.
På en arbejdsplads, hvor omgangstonen har baggrund i virksomhedskultur og gamle vaner, kan det måske være vanskeligt selv at se, hvor skoen trykker. Her kan udsagn omkring omgangstonen fra nye medarbejdere eller medarbejdere, der siger op, være en indikator.
I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen (MUS), hvis I gennemfører sådanne, kan du tage omgangstonen op med den enkelte medarbejder og høre, hvad han/hun synes om den måde, man omgås hinanden på.

Samtale med enkeltpersoner

Bliver du opmærksom på, at det er enkelte medarbejdere, der er med til at skabe den dårlige omgangstone, bør du tage en snak med dem om deres adfærd. Undgå at virke anklagende, men vær bestemt i din holdning omkring, at I ikke accepterer en dårlig omgangstone på arbejdspladsen. Lyt også til den pågældende medarbejder, og find ud af, om der er noget, der ligger til grund for den omgangstone og adfærd, medarbejderen udviser.

Forebyg dårlig omgangstone

Tag en snak om omgangstonen på et personalemøde

I kan tage temaet ”Omgangstone” op på et personalemøde el.lign. og få en snak om, hvordan I omgås hinanden, og hvordan de forskellige medarbejdere opfatter omgangstonen. Tal også om, i hvilke situationer, at kommunikationen går skævt, og hvornår det er svært at ha’ en ordentlig omgangstone. Det er også vigtigt, at I ser fremad og får talt om, hvordan sproget og omgangsformen skal være, for at det er rart at være på arbejde, og hvad der kendetegner en god omgangstone for jer. På den måde får den enkelte medarbejder også mulighed for at tænke over den måde, han/hun selv kommunikerer på.

Giv konstruktivt kriktik

Med konstruktiv kritik har du fokus på sagen og ikke personen. Når du fx siger ”Du rydder aldrig op efter din vagt”, så virker det anklagende og kan starte en konflikt. I stedet gælder det om at blive på egen banehalvdel, dvs. at du har fokus på din egen oplevelse af situationen og dine egne behov, fx ”Kan vi ikke aftale, at vi rydder op efter hver vagt”.  Tænk på tid og sted, når du giver kritik – udtryk aldrig din kritik over for en person i andres påhør – hverken kolleger eller kunder.

Aftal spilleregler

I kan også aftale nogle spilleregler for, hvordan omgangstonen skal være. Her er det vigtigt, at alle er med til at finde de spilleregler, der skal gælde på jeres arbejdsplads.

Spillereglerne kunne fx være:

 • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden
 • Vi forventer, at alle bidrager til at skabe en god omgangstone og gode relationer
 • Vi respekterer hinanden og behandler hinanden ligeværdigt
 • Vi accepterer ikke drilleri, dårlig omgangstone eller mobning
 • Vi må godt afreagere en gang imellem, men hvis det ofte handler om den samme kollega, bør vi tage diskussionen med den pågældende
 •  Hvis du er uenig med din kollega, så gå direkte til vedkommende – hold fokus på sagen, og tag udgangspunkt i det, du føler og dine behov, så du ikke virker bebrejdende
 • Hvis din kollega taler til dig om en 3. person, så spørg kollegaen, om han/hun har sagt det til vedkommende selv
 • Når vi er vidne til drilleri, dårlige omgangstone eller mobning, går vi til vores arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Stressful Life Events

new jobWe all experience stress in our life, but there are certain life events and even day-to-day situation that top the list when it comes to causing us stress. Here are one of life’s major stressors…

Starting a new job

 • Prepare to be stupid. OK, that might be a little harsh, but it’s my way of saying it’s OK not to know everything immediately.
 • It’s OK to ask questions and get help. People like to help. If you’re lucky, you’ll work at a place where people fall all over themselves to help you. Ask for advice. 
 • Don’t say anything you don’t want repeated. I was given this advice years ago by a very wise professor and I think it particularly applies to a new job. You’re the “newbie”—people are going to talk about you so don’t give them negative fodder for that discussion.
 • Be friendly to everyone. You don’t know who might be able to help you out in the future and being nice never hurts anyone. Particularly if you’re not only in a new job, but are in a new location, your work site might be the source for future best friends.
 • Do your best to remember faces and names. I’ve never been great at this, and I have managed to re-introduce myself to people I’ve already met. In fact, I introduced myself at a meeting to someone I had had lunch with a few weeks before…
 • It’s OK to be overwhelmed and homesick for awhile or wonder if you made the right choice. Everything is so new and you lose the traditional comforts you took for granted in your previous job, not to mention your friends and colleagues.

 

 

Multicultural Workplace

multiWorking as intern at agri LIDA internship program involves coming into contact with cultures other than your own. Regardless of whether you have a Danish background or any other cultural background, you will meet people who have a different background than you.

Agri LIDA has students on internships in Denmark from more than 25 countries. This means that having colleagues with a different cultural background than yourself is very common.

A Danish multi-cultural workplace can be vital and exciting.

Working in an environment with people of different backgrounds, races and nationalities can be a rewarding and fulfilling professional experience. You can expand your horizons by learning different communication skills and approaches while interacting with people from around the world. However, working in a multicultural workplace does require a certain amount of tact, diplomacy and a willingness to learn, adapt and compromise.

Patience and Understanding

Working with colleagues in a multicultural environment requires a certain level of patience. People from different backgrounds often have different ways of approaching tasks and human interactions. These are neither right nor wrong, only different. Having the patience to take the time to fully understand where colleagues are coming from in different workplace scenarios can help you all work together more efficiently and effectively.

Respectful Acceptance

Cultural differences range vast and wide, from religious beliefs to cultural norms. People from diverse backgrounds bring a number of different socially-acceptable professional and personal practices into the workplace. Whether or not you agree with your colleagues, it is important to respect their differences. This means restraining yourself from commenting on things you are unfamiliar with or don’t particularly agree with and accepting your colleagues’ cultural backgrounds for what they are.

Language Use

People who don’t speak your native language might inadvertently use words or phrases that you might find inappropriate for the workplace. Give colleagues with new language skills leeway in how they use their words. If you feel a colleague inadvertently offends customers due to inexperience with certain accepted customs and practices, discuss the issue privately with your human resources representative. This person is trained to deal with these types of situations in a professional and effective manner.

Willingness to Learn

Working with people from other backgrounds exposes you to customs, cultures and practices you might never have otherwise come in contact with. A willingness to get to know your colleagues on a personal level will create a sense of goodwill in the workplace that can translate to better professional collaboration. Most people, when asked in an appropriate way, are more than happy to talk about differences between cultures. This can give you greater insight into why people think, behave and act the way they do. Be open to discussing your own background and cultural beliefs, provided these conversations don’t tread into inappropriate workplace conversation. If you are unsure about what constitutes inappropriate workplace dialogue, consult your human resources representative.

We’d be happy to welcome you!