Tilsynsbesøg af udenlandsk praktikant

Jordbrugets Uddannelser har indgået aftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om, at Jordbrugets Uddannelser stikprøvevis foretager tilsynsbesøg på praktikvirksomheder, der har udenlandske praktikanter beskæftiget.

Udvælgelsen af de, der udtages til et tilsyn sker efter et tilfældighedsprincip, men skal i henhold til aftalen omfatte mellem 5 til 10 % af de godkendelser der gives i løbet af året.

Tilsynet omfatter:

En konstatering af, at ansættelsen følger de forudsætninger som arbejds- og opholdstilladelsen er givet på, hvilket vil sige løn og ansættelsesvilkår i henhold til ansøgningen og at der udføres arbejde, der er relevant i forhold til den uddannelse praktikanten er i gang med i sit hjemland.

Den udenlandske praktikant skal fremvise følgende dokumenter ved besøget: Opholdstilladelse, ansættelseskontrakt, seneste lønseddel og sygesikringsbevis.

Tilsynsrapport og evt. opfølgning

De tilsynsførende udarbejder i forbindelse med tilsynet en tilsynsrapport med oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, praktikantens arbejdsområder og uddannelsesforløb samt resultatet af tilsynet m.m.

Såfremt resultatet af tilsynet giver anledning til anmærkninger i tilsynsrapporten vil praktikvirksomheden skriftligt modtage oplysninger om, hvilke anmærkningerne de tilsynsførende har anført i tilsynsrapporten. Hvis tilsynet ikke giver anledning til bemærkninger vil der ikke blive fremsendt yderligere. 

Tilsynsrapporter med anmærkninger videregives til SIRI, evt. andre myndigheder eller det faglige udvalg for erhvervsuddannelsen. Jordbrugets Uddannelser er nedsat af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Fagligt Fælles Forbund og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.