Ansættelse af udenlandsk medarbejder

… det kan lykkes, men det kræver arbejde!

Vi har rekord mange udenlandske statsborgere, der arbejder i Danmark, og man kan tale om at det danske arbejdsmarked er blevet internationaliseret. Vi har stor ekspertise med alt omkring regler for og ansættelser af udenlandske medarbejdere og praktikanter.

 • Hvert år kommer mange udenlandske talenter til Danmark i erhvervspraktik. Er du og din virksomhed klar til de kulturelle og sproglige udfordringer, der følger med ved ansættelse af udenlandsk praktikanter / medarbejdere?

Hvad kan du forvente?

 • Med internationale praktikanter fra 15 lande kan agri LIDA tilbyde praktikanter, som besidder rimelige sproglige kompetencer samt kendskab til andre kulturer.
 • De internationale praktikanter er alle nøje udvalgt på baggrund af deres kompetencer, som gør dem i stand til at begå sig i Danmark.
 • En international praktikant er mellem 19 og 29 år, taler rimeligt engelsk, har kørekort og er igang med sit studie i sit hjemland. Det betyder at den unge I modtager er motiveret og interesseret i at arbejde indenfor jeres branche.
 • Den unge kan være i praktik i et år. Som udgangspunkt vil en praktik være af 6-12 måneders varighed.
 • Mange internationale praktikanter kombinerer deres alsidige kulturelle baggrund med solid gå-påmod, eventyrlyst og en positiv indstilling til det danske sprog og kultur.

Overvejelser før ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Danske virksomheder har forskellige grunde til at overveje ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Uanset om man har lidt erfaring med det, eller man står i en hel ny situation, er det vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser.

 • Det kan være udfordrende at lede, oplære og samarbejde på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.
 • Derfor kræver det noget helt andet af dig at lede og vejlede praktikanterne / medarbejdere, end det gør at lede dine fastansatte medarbejdere i dagligdagen. 
 • Noget af det første en medarbejder fra udlandet finder vigtigt, er at blive ”set” og vel modtaget.
 • Vedkommende er ikke blot en ny maskindel, men først og fremmest et menneske og en ny kollega.
 • Som både arbejdsgiver, leder og kollega er det vigtigt at alle har indflydelse på om skiftet til en dansk arbejdsplads lykkes – og ikke bare modtagelsen under en evt. ansættelsessamtale. 
 • Den efterfølgende periode med introduktionen og opstart kan være meget afgørende for om ”projektet” lykkes.
 • En grundig introduktion er nødvendig og et egentligt modtagelsesprogram kan være ønskværdigt.

 Sproglige udfordringer

De fleste udlændinge taler af gode grunde ikke dansk, og du bør derfor gøre dig dine tanker om, hvordan I skal kommunikere både arbejdsmæssigt men også socialt. Både for at medarbejderen kan forstå de nødvendige arbejdsinstruktioner og for, at han kan blive socialt integreret i virksomheden og blandt de øvrige medarbejdere.

 • I vil opleve sproglige udfordringer, når I møder og skal samarbejde med en ny praktikant / medarbejder fra et andet land… også selvom alle praktikanter har bestået officiel  engelsk test på minimum A2 niveau.
 • I vil opleve at misforståelser let kan opstå, hvis sproget er en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.
 • I vil opleve at især asiater støder på mange udfordringer, når de prøver at lære engelsk i deres hjemland. Det er ikke let i skoler, hvor klasser kan være store, og mængden og kvaliteten af engelsklærere måske mangler. Den korrekte udtale er et af de største problemer.  

Kulturelle udfordringer

Dernæst er det også en god ting at få følt hinanden lidt på tænderne, for både du og den nye medarbejder er højst sandsynligt opvokset i to forskellige kulturer og har derfor ofte vidt forskellig opfattelse og forståelse af forhold og situationer, som I hver for sig måske tager for givet.

 • I vil opleve at for mange udenlandske medarbejdere, kan et skifte til en dansk arbejdsplads være forholdsvis ukompliceret.
 • I vil opleve at når man kommer fra en kultur, som er væsentlig forskellig fra både dansk kultur generelt og ikke mindst dansk arbejdskultur, kan omstillingen være endog meget vanskelig.
 • I vil opleve at verden tolkes ud fra det perspektiv, man selv har, og det kan være rigtig svært at sætte sig ind i hvorfor andre tænker og gør… som de gør. Og lige så svært at sætte sig ud over sin egen måde at se verden på.

Sådan hjælper du din udenlandske praktikant / medarbejder 

 • Adskil ordene og tal tydeligt (det nytter ikke at tale højere!).
 • Sæt ord på de ting, I laver, og de redskaber I bruger.
 • Peg på det, du taler om om.
 • Gentag de vigtigste sætninger i hverdagen.
 • Prøv med andre ord eller fagter og kropssprog, hvis I ikke forstår hinanden.
 • Vis, at du prøver at forstå, selvom der er fejl.
 • Stil spørgsmål og udvis interesse.

God fornøjelse og held og lykke med dine nye medarbejder!

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med alt det praktiske.