Ansættelse af udenlandsk medarbejder

 Udenlandske praktikanter.

 • En international praktikant er mellem 19 og 29 år, taler rimeligt engelsk, har kørekort og er igang med sit studie i sit hjemland. Det betyder at den unge I modtager er motiveret og interesseret i at arbejde indenfor jeres branche.
 • Alle kandidater har bestået en international sprogtest for at kunne dokumentere, at man opfylder sprogkravene. Det kan være en IELTS, TOEFL eller Cambrigde sprogprøve. Sprogkravet er fastsat i SIRIS adgangsbekendtgørelse til landbrugspraktik.
 • Der vil selvfølgelig være en indkøringsperiode, men vores erfaring er, at de fleste studerende derefter er selvkørende og under tæt supervision kan udføre opgaver på lige fod med øvrige medarbejdere på stedet. 
 • Den unge kan være i praktik op til18 måneder.
 • De fleste praktikanter har kørekort, men de har ikke stor erfaring med at køre bil eller landbrugsmaskiner.
 • Mange internationale praktikanter kombinerer deres alsidige kulturelle baggrund med solid gå-påmod, eventyrlyst og en positiv indstilling til det danske sprog og kultur.

 Ansættelseskontrakt

 • Når du ansætter medarbejdere fra udlandet, bør du generelt set ansætte dem på samme vilkår, som danske medarbejdere arbejder under.
 • Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark, er omfattet af dansk lovgivning. Derfor skal reglerne i eksempelvis arbejdsmiljøloven, ferieloven, lov om ligebehandling og lov om barsel overholdes.
 • Ansættelseskontrakter skal opfylde de gængse normer for løn og arbejdstid på området dvs. typisk 37 timers arbejdsuge og fastsat løn, for at danne grundlag for udstedelsen. Den ansatte skal arbejde på fuld tid.
 • De løn- og ansættelsesmæssige forhold i opholdstilladelsen SKAL overholdes. Huslejen må f.eks. ikke trækkes fra i bruttolønnen. Overarbejde kan i begrænset omfang og over en kort periode accepteres. Overarbejde med karakter af noget fast tilbagevendende mht. hyppighed og timetal kan derimod ikke accepteres.

 EU-/EØS statsborgere

 • EU-/EØS-statsborgere kan frit indrejse i Danmark og må arbejde i Danmark allerede fra den dag de indrejser. Det betyder at de ikke skal have tilladelse til at arbejde i Danmark, men hvis ansættelsen forventes at vare mere end 3 måneder, skal medarbejderen registreres som arbejdstager i Danmark.

Borgere uden for EU

Opholds- og arbejdstilladelse

 • Der skal foreligge en arbejds- og opholdstilladelse, før ansøger må påbegynde arbejdet. 
 • Der SKAL der være udstedt en gyldig arbejds- og opholdstilladelse fra SIRI. Den udstedes på grundlag af en ansættelseskontrakt, en ansøgning , samt diverse andre dokumenter.
 • Ansættelseskontrakter skal opfylde de gængse normer for løn og arbejdstid på området dvs. typisk 37 timers arbejdsuge og fastsat løn, for at danne grundlag for udstedelsen. Den ansatte skal arbejde på fuld tid.
 • De løn- og ansættelsesmæssige forhold i opholdstilladelsen SKAL overholdes. Huslejen må f.eks. ikke trækkes fra i bruttolønnen. Overarbejde kan i begrænset omfang og over en kort periode accepteres. Overarbejde med karakter af noget fast tilbagevendende mht. hyppighed og timetal kan derimod ikke accepteres.
 • Vi anbefaler, at du kontakter os og søger rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere fra tredjelande, da der gives bøder på kr. 10.000-20.000,- pr. måned, hvis reglerne ikke er overholdt.

Kontakt.

 • Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov. Du kan kontakte os på tlf.: 55 54 03 86