Månedsarkiv: januar 2020

Rygning på arbejdspladsen

Røgfrit miljø

Alle virksomheder skal have en skriftlig rygepolitik, som skal sikre, at ingen udsættes for passiv rygning

Det er som hovedregel forbudt at ryge på arbejdspladsen for at beskytte medarbejdere mod passiv rygning. I loven er der desuden krav om, at arbejdspladsen skal have en rygepolitik.

Rygepolitik

Alle virksomheder skal have en rygepolitik. Den skal fortælle, om man må ryge på virksomheden. Hvis virksomheden tillader rygning, skal det præciseres, hvor der må ryges. Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle, fx på en opslagstavle, og det skal fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det vil få, hvis politikken ikke bliver overholdt. Det kan fx være en påtale.

Bud på en rygepolitik

Den letteste rygepolitik, som allerede er kendt i en række virksomheder, er at forbyde rygning totalt indendørs i arbejdstiden.

På nogle arbejdspladser er det endda helt forbudt at ryge i arbejdstiden.

Ønsker din virksomhed at give rygerne mulighed for at ryge, kunne en rygepolitik for eksempel se sådan ud:

  • Virksomheden ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere kan passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning.
  • På denne virksomhed skal alle beskyttes mod passiv rygning, men rygere skal have mulighed for at ryge i arbejdstiden.
  • Derfor er det ikke tilladt at ryge indendørs, og hvor røgen i øvrigt kan genere andre. Men der er følgende undtagelser for rygeforbuddet:
  • Rygning kan være tilladt på enkeltmandsarbejdspladser, hvor arbejdet foregår i et lukket rum, og hvor kun rygeren opholder sig. Det er rygerens pligt at sikre, at lokalet udluftes godt, og at der ikke ryges umiddelbart før den aftalte rengøring af lokalet.
  • Der opstilles et antal rygekabiner på nærmere udvalgte steder. Kabinerne kan benyttes af op til to personer af gangen.   
  • Al rygning foregår udendørs på nærmere anviste områder, der er afmærkede. Herved undgås det, at andre udsættes for røgen.
  • Rygning er tilladt udendørs på virksomhedens område.
  • Det er ikke tilladt at ryge i virksomhedens køretøjer.
  • Virksomheden stiller gratis rygetrangsbekæmpelsesmidler til rådighed i arbejdstiden og tilbyder støtte til rygestopkurser.
  • Overtrædes rygepolitikken af en medarbejder, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Medarbejderen vil ved 1. overtrædelse få tilbud om et rygestop-kursus.