Dagsarkiv: 4. juli 2019

Supervisory visit

 Supervisory visit.

The social partners (the association of agricultural employers, the trade union of 3F and Agriculture & Food Council) are obliged by the Danish authorities to visit a number of interns of the Danish agricultural/horticultural internship program.

 

 

“You and your intern host have been randomly selected for such a visit.

  • The letter you get will inform you about the purpose of the visit, what papers you need to bring to the interview and the length of the interview. The date and time of the interview is listed in the letter for your host.
  • The selection of those selected for supervision is based on a random principle, but according to the agreement must comprise between 5 and 10% of the approvals given during the year.

The purpose of the visit is to ensure that:

  • the conditions of your stay is in accordance with the aims of the internship program
  • your wage- and working hours are according to the collective agreements
  • the aims and tasks of your daily work as an intern are in accordance with that of the vocation training program in Denmark
  • your stay in Denmark is taking place in relation to a relevant study or training in your home country
  • accommodation during your stay is of appropriate standard

What official papers are required?

We ask you and your host to have all appropriate paper available for the interview:

  • your contract
  • documentation for your wage and tax (paycheck)
  • work permit

How will the interview take place?

The interview is carried out in an informal situation. The interview will for some part include your host, but can also for some aspects take place without your host if desired. You are welcome to come forward with additional questions or aspects related to your stay.

Where will the interview take place?

The interview and visit will take place at the address of your workplace and we expect that the interview will last about 45 minutes. If your host has more than one intern that has been selected for a supervisory visit, the interview will include this/these person(s).

Tilsynsbesøg af udenlandsk praktikant

Praktikvirksomhed med udenlandske praktikanter

Tilsyn med udenlandske praktikanter   

 Jordbrugets Uddannelser har indgået aftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om, at Jordbrugets Uddannelser stikprøvevis foretager tilsynsbesøg på praktikvirksomheder, der har udenlandske praktikanter beskæftiget.

Udvælgelsen af de, der udtages til et tilsyn sker efter et tilfældighedsprincip, men skal i henhold til aftalen omfatte mellem 5 til 10 % af de godkendelser der gives i løbet af året.

Tilsynet omfatter:

En konstatering af, at ansættelsen følger de forudsætninger som arbejds- og opholdstilladelsen er givet på, hvilket vil sige løn og ansættelsesvilkår i henhold til ansøgningen og at der udføres arbejde, der er relevant i forhold til den uddannelse praktikanten er i gang med i sit hjemland.

Den udenlandske praktikant skal fremvise følgende dokumenter ved besøget: Opholdstilladelse, ansættelseskontrakt, seneste lønseddel og sygesikringsbevis.

Tilsynsrapport og evt. opfølgning

De tilsynsførende udarbejder i forbindelse med tilsynet en tilsynsrapport med oplysninger om løn- og ansættelsesforhold, praktikantens arbejdsområder og uddannelsesforløb samt resultatet af tilsynet m.m.

Såfremt resultatet af tilsynet giver anledning til anmærkninger i tilsynsrapporten vil praktikvirksomheden skriftligt modtage oplysninger om, hvilke anmærkningerne de tilsynsførende har anført i tilsynsrapporten. Hvis tilsynet ikke giver anledning til bemærkninger vil der ikke blive fremsendt yderligere. 

Tilsynsrapporter med anmærkninger videregives til SIRI, evt. andre myndigheder eller det faglige udvalg for erhvervsuddannelsen. Jordbrugets Uddannelser er nedsat af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Fagligt Fælles Forbund og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.