Dagsarkiv: 12. april 2019

Den attraktive arbejdsplads

arbejdspladsDine nye medarbejdere kommer ikke ind af stalddøren af sig selv… Hele landbruget har i en årrække haft svært ved at tiltrække ny arbejdskraft. Der er derfor behov for at gøre landbruget til en mere attraktiv arbejdsplads.
God ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater i produktionen hænger uløseligt sammen.

Hvad koster det at skifte en medarbejder?

Det koster dig dyrt, hver gang en medarbejder skal udskiftes. Medarbejderen, der er på vej
væk, kan koste både løn og nedsat produktivitet. Rekrutteringen af den nye medarbejder
koster tid og penge, og indkøring medfører nedsat produktivitet hos både den nyansatte
og de personer, der står for oplæringen. Der opstår et værditab, når en fuldt værdibidragende landbrugsmedarbejder udskiftes med en ny.